Familie en naasten paginakop

Hoe geven we de samenwerking vorm

Hoe geven we de samenwerking vorm

Ben je familie of naaste van onze cliënt, dan ken je hem of haar vaak goed. Die kennis en ervaringen zijn belangrijk. We adviseren cliënten altijd om hun familie te betrekken bij de behandeling. Jouw partner, familielid of vriend(in) moet dit wel goed vinden. Ook hangt het er vanaf wat je zelf wilt en aankunt. Wil je meewerken, dan hebben we regelmatig gesprekken met jou en jouw naaste. Wil hij of zij dit niet, dan kun je jouw verhaal op een ander moment doen.

Wil je meehelpen, dan:

  • kun je meegaan naar het eerste gesprek.
  • kun je bij evaluaties of belangrijke beslissingen zijn. Bijvoorbeeld hoe we het beste met risico’s kunnen omgaan.
  • kun je meedenken hoe we een terugval van jouw familielid of naaste voorkomen.

Eerste afspraak

Als je mee gaat naar de eerste afspraak, stellen we jou ook een paar vragen. We proberen dan zoveel mogelijk informatie te verzamelen. We vragen bijvoorbeeld naar vroeger. Maar ook hoe het nu gaat. En welke rol familie mag spelen tijdens de behandeling. Verder maken we afspraken over bijvoorbeeld weekendverlof. Al deze afspraken komen in het behandelplan te staan.

Wat kun je verder doen?

  • Je kunt meegaan naar afspraken.
  • Je kunt jouw familielid of naaste helpen bij het invullen van vragenlijsten, of het doen van oefeningen.
  • Je kunt informatie lezen, zodat je beter weet wat er aan de hand is.

Familie ervaringsdeskundigheid

Sommige afdelingen van Parnassia Groep werken samen met een familie ervaringsdeskundige (FED). Zij weten wat het is om een dierbare in zorg te hebben en hebben zich op basis van scholing ontwikkeld om hun ervaringsdeskundigheid in te zetten ten behoeve van anderen.

De FED biedt advies en coacht jou hoe om te gaan met de situatie waarin je je bevindt en ondersteunt je waar nodig. De FED heeft geen toegang tot de gegevens van jouw naaste en rapporteert niet in het cliëntendossier.

Wil je een gesprek met een FED? Vraag aan jouw contactpersoon of de afdeling waar jouw familielid of naaste in zorg is of zij hier gebruik van maken.

Dossier

In een dossier houden we alle gegevens van jouw familielid of naaste bij. Daarin staan onder meer de naam en het adres, het behandelplan en het verloop van de behandeling. Alleen de medewerkers die bij de behandeling betrokken zijn, kunnen het dossier inzien. Of medewerkers die daarvoor een machtiging hebben, omdat ze anders hun werk niet goed kunnen doen. Jouw familielid of naaste mag altijd zijn dossier inzien. Als je dat wilt, moet jouw familielid of naaste hier toestemming voor geven.