Belang van samenwerken

Antes vindt het belangrijk om familie en andere naasten bij de behandeling te betrekken. Bij de behandeling en begeleiding werken familie, patiënt en behandelaar samen. Dit noemen we werken binnen een triade.

Waarom samenwerken?

Mensen hebben behoefte aan contact met anderen. Familie kent elkaar het beste en is bij elkaar betrokken. Als iemand ziek wordt, raakt dit ook de familie en naasten. Bij een psychiatrische ziekte wordt de familie niet alleen geraakt door betrokkenheid, maar ook doordat de ziekte het directe contact beïnvloedt. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat samenwerking bijdraagt aan een betere behandeling, een sneller herstel en dat het effect langer aanhoudt. De kans op stressreductie en een grotere tevredenheid bij alle deelnemende partijen neemt toe. Daarnaast is door de ggz de generieke module samenwerking en ondersteuning ontwikkeld. Hier is Antes actief bij betrokken geweest.

Wat willen we bereiken?

We willen zoveel mogelijk informatie over de behoeften en de kracht van de patiënt en de familie verzamelen. Daarbij gaat speciale aandacht uit naar de situatie van de kinderen. Ook willen we weten welke (omgevings)factoren herstel kunnen bevorderen of belemmeren.

Rol patiënt en familie

We kunnen op verschillende manieren zorgen dat familie bij de behandeling wordt betrokken.

In het behandel-, herstel- en participatieplan wordt de rol van en het aanbod van zowel patiënt als familie opgenomen.

 • Familie wordt uitgenodigd als onderdeel van het intakeproces. De contactpersoon van de patiënt staat vermeld in het patiëntendossier.
 • Familie wordt uitgenodigd bij evaluaties en bij belangrijke beslismomenten, zoals bij verandering van de vrijheden of behandelsetting.
 • Familie werkt mee aan het opstellen van het crisispreventieplan.
 • Het behandelplan vermeldt de rol die een naaste speelt in de behandeling en de ondersteuning die de naaste krijgt.
 • Familie-ervaringsdeskundigheid wordt aangeboden aan professionals om zich beter in de positie van de familie te kunnen verplaatsen.
 • De familievertrouwenspersoon is beschikbaar.
 • Er is psycho-educatie over de impact van ziekte op familie.
 • Er is informatie beschikbaar over belangenorganisaties en lotgenotencontacten.

Module Welkom naaste

Een familielid of naaste heeft vaak allerlei vragen: wat kan ik doen, hoe verloopt een eerste behandelgesprek, waar kan ik bij aanwezig zijn, hoe verloopt de behandeling? etc. Daarom is er een online informatiemodule voor naasten. De module is anoniem en gratis toegankelijk. Deze module geeft antwoorden op vragen waar een naaste mee kan zitten. Ook staat er informatie over het eerste gesprek en wat je als naaste allemaal kan doen tijdens de behandeling. Start hier de module.

Zus en Zo anoniem online zelfhulpprogramma

Dit anonieme online zelfhulpprogramma is bedoeld voor jou als naaste van onze patiënten. We willen jou graag ondersteunen. Je hebt al veel meegemaakt en de zorg voor jouw dierbare heeft mogelijk veel van je gevraagd. Als iemand in jouw directe omgeving psychische klachten heeft, verandert jouw leven ook. Hoe dit verandert, is voor iedereen anders. In deze online training sta je stil bij hoe het voor jou is:

 • Wat betekent een herstelproces voor jou?
 • Welke rollen vervul je?
 • Wat is er veranderd?
 • Welke verwachtingen heb je?
 • Hoe zorg je ervoor dat je het niet alleen hoeft te doen?
 • Hoe ga je om met piekeren en grenzen stellen?
 • En wat te doen als het teveel wordt?

Voor vragen of opmerkingen kun je mailen naar ehealth@anteszorg.nl.

Wanneer de patiënt daar bezwaar tegen heeft, zal naar andere manieren gezocht worden om aan de behoefte van familie/naasten tegemoet te komen. Ervaring leert dat in de meeste situaties een vorm van samenwerking tot stand gebracht kan worden.