Paginakop locaties generiek

Locatie Carnissesingel

Locatie Carnissesingel

Op deze locatie zitten de volgende expertiseteams:

  • Persoonlijkheidsstoornissen
  • Bipolaire stoornissen
  • Angst en trauma
  • Verslaving Zuidoever

Problemen die we behandelen

Bij ons werken mensen die gespecialiseerd zijn in het onderzoeken en het behandelen van klachten die ontstaan uit:

Deeltijdprogramma verslaving en persoonlijkheidsstoornissen

Youz verslavingszorg

Op deze locatie bevindt zich ook een polikliniek van Youz verslavingszorg, samenwerkingspartner van Antes.