paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

Esketamine++neusspray+849+x+424.png
09 juni 2023

Antes start nieuwe behandeling bij therapieresistente depressie

Depressie kan goed behandeld worden. Echter, er blijven mensen bij wie de behandeling niet aanslaat. Zij zijn therapieresistent. Antes biedt vanaf 1 juni voor deze groep cliënten behandeling met esketamine neusspray aan.

Criteria

Om in aanmerking te komen voor de behandeling met esketamine neusspray, moet er dus sprake zijn van een therapieresistente depressie. Dit betekent dat iemand eerder onvoldoende heeft gereageerd op minstens drie behandeltrajecten met verschillende antidepressiva.

Er zijn uitsluitende factoren voor deze behandeling, namelijk

  • bij zwangerschap,
  • bij een (sterk) verhoogde bloeddruk,
  • als er een diagnose ‘bipolaire stoornis’  is gesteld,
  • als de cliënt minder dan 6 weken geleden een hartinfarct of herseninfarct heeft gehad.

Op de hoogte

Verwijzers (zoals huisartsen) zijn op de hoogte van dit nieuwe behandelaanbod bij therapieresistente depressie. Op de website van Antes staat een aparte pagina over deze behandeling. Op de website van het landelijke consortium ENC-NL (waar Antes aan deelneemt) staat gedetailleerde informatie over de behandeling met esketamine neusspray en hoe deze kan helpen bij een therapieresistente depressie.

Aanmelden

Verwijzers kunnen een cliënt voordragen voor deze behandeling bij de behandelaar Niels Vos. Hij beoordeelt of diegene inderdaad voor deze behandeling in aanmerking komt.

Begeleiding

Komt iemand in aanmerking voor behandeling met esketamine, dan krijgt deze informatie mee over de behandeling. Die informatie wordt later nog eens samen met de cliënt doorgenomen. In principe blijven cliënten in behandeling bij hun eigen behandelaar. De esketamine behandeling vindt dus plaats naast het behandeltraject wat de cliënt al heeft. Het effect van de esketamine behandeling wordt op de polikliniek regelmatig geëvalueerd.

Hoe ziet de behandeling eruit?

In de eerste 4 tot 6 weken komt de cliënt 2 keer per week naar de polikliniek voor behandeling. Er wordt bekeken of behandeling met esketamine effect heeft. Alleen bij duidelijke verbetering wordt de behandeling voortgezet. Daarna is hooguit 1 keer per week behandeling met de neusspray noodzakelijk. In overleg met de cliënt en verwijzer wordt bepaald hoelang de behandeling wordt voortgezet.

Verbetering

De resultaten van de behandeling met esketamine neusspray zijn veelbelovend. Sommige mensen reageren niet goed op traditionele antidepressiva, maar ervaren wel verbetering met esketamine. Dit biedt hoop voor mensen die al lange tijd met depressie worstelen en nieuwe mogelijkheden zoeken om hun symptomen te verlichten.

Zorgverzekeraars vergoeden

Het behandelen met esketamine is een nieuwe geregistreerde behandeling. Het wordt vergoed door de verzekeraars.

Meer over depressies

Depressies behoren tot de meest voorkomende psychische problemen in Nederland. Ongeveer 20% van de volwassenen tussen 18 en 64 jaar krijgt ooit in zijn/haar leven te maken met een depressie. Van de ouderen heeft 15 tot 20% lichte depressieve klachten en 2 tot 3% van de ouderen een zware depressie.