Over Antes pagina kop

Familiebeleid

Familiebeleid

Binnen Parnassia Groep wordt hard gewerkt aan het realiseren van een goed familiebeleid. Een belangrijk onderdeel daarvan is de Familieraad. Deze is in de regio Rijnmond ingesteld voor de zorgbedrijven Antes, Indigo, i-psy, Youz, Reakt en PsyQ die allemaal onderdeel zijn van Parnassia Groep.

De Familieraad komt op voor de gezamenlijke belangen van familie en naasten en draagt zo bij aan goede zorg voor hen. De Familieraad is een medezeggenschapsorgaan en heeft bevoegdheden gebaseerd op een overeenkomst met de bestuurder van Antes als vertegenwoordiger in de regio.

Informatiefolder regio Rijnmond

De Familieraad

  • behartigt de gezamenlijke belangen van familie en naastbetrokkenen
  • stimuleert de betrokkenheid van familie en naastbetrokkenen bij de behandeling
  • informeert en ondersteunt familie en naastbetrokkenen
  • overlegt met en geeft advies aan de bestuurder van Antes en daarmee aan de directies van de andere zorgbedrijven
  • overlegt met de cliëntenraden
  • bemiddelt bij collectieve klachten, vragen en problemen
  • verwijst bij individuele klachten door naar de Familievertrouwenspersoon

Hoe werkt de Familieraad?

Krachten bundelen

Om ons werk als Familieraad goed te doen, is intensief contact met jou als familie nodig. Wij nodigen je uit ons te laten weten wat je van de zorg en hulpverlening vindt. Zo kunnen wij jouw belangen goed behartigen en jou goed vertegenwoordigen.

Bij vragen en klachten

Als de Familieraad regelmatig dezelfde vragen of klachten hoort over een zorgbedrijf, een afdeling of een regeling, helpt de raad bij het zoeken naar een oplossing. Voor de behandeling van individuele vragen of klachten verwijst de Familieraad door naar de Familievertrouwenspersoon.

Meld je aan

De Familieraad kan altijd versterking gebruiken. Ben je familielid of naaste van een patiënt? Neem dan contact op met Ruud Kraaijeveld, ondersteuner Familieraad, om te bespreken of een lidmaatschap iets voor jou is.

Meer informatie

Wil je meer weten? Kijk op de pagina over de familieraad en de klachtenfunctionaris op de site van Parnassia Groep. Antes is onderdeel van Parnassia Groep.
Natuurlijk kun je je vraag ook mailen aan:

Theo Hoedemaker, voorzitter regionale familieraad Rijnmond

Ruud Kraaijeveld, ondersteuner

Familieklachtrecht

We hopen natuurlijk dat je tevreden bent over de hulpverleners en de zorg die jouw familielid/naaste krijgt. Maar het kan zijn dat jouw vragen niet naar tevredenheid beantwoord worden. Of dat er een verschil van mening is met de hulpverlener over de manier waarop je als familielid bij de behandeling betrokken wordt. Ook kun je niet tevreden zijn over de manier waarop wij met jou of jouw naaste omgaan.

Parnassia Groep vindt het belangrijk om ongenoegens en wensen van familie zo vroeg mogelijk te horen. Daardoor kunnen deze meestal snel worden opgelost. Het is voor zowel familie/naaste, als de hulpverlener het beste om de klacht eerst met elkaar te bespreken.
Verloopt dit niet naar tevredenheid of heb je daar geen behoefte aan? Je kunt dan schriftelijk een formele klacht indienen via de klachtenprocedure van Parnassia Groep.

Onze klachtenfunctionaris kan je meer vertellen over de klachtmogelijkheden.