Over Antes pagina kop

Medezeggenschap

Medezeggenschap

Medezeggenschap is bij Antes geregeld in de cliëntenraad, de familieraad en de ondernemingsraad.

De cliëntenraad

De cliëntenraad van Antes komt op voor de gemeenschappelijke belangen van cliënten van Antes.

De familieraad

De familieraad komt op voor de gezamenlijke belangen van familie en naasten en draagt zo bij aan goede zorg voor hen. De familieraad is een medezeggenschapsorgaan en heeft bevoegdheden gebaseerd op een overeenkomst met de bestuurder van Antes als vertegenwoordiger in de regio.

De ondernemingsraad

In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) staat precies vermeld waar de ondernemingsraad invloed op kan uitoefenen. De ondernemingsraad kan al naar gelang het onderwerp advies of instemming geven.