Delier sub paginakop

Heb ik een delier?

Heb ik een delier?

Hoe herken je een delier?

Een delier komt vooral voor bij ouderen. Vaak ontstaat een delier na een operatie of een ziekte. Het kan ook te maken hebben met een lichamelijk probleem, zoals een verstopping, een longontsteking of een blaasontsteking. Raakt een ouder iemand plotseling in de war, bel dan de huisarts. Deze onderzoekt de oorzaak en kan eventueel doorverwijzen.

Symptomen van een delier zijn:

 • verstoring van bewustzijn en aandacht
  Je bent minder helder, het lijkt alsof er dingen langs je heen gaan. Je hebt moeite je aandacht erbij te houden, je ergens op te concentreren of je aandacht op iets anders te richten. Je bent soms snel afgeleid door prikkels uit de omgeving.
 • verstoring van geheugen en oriëntatie
  Vergeetachtigheid, of toename daarvan: Je vergeet dingen die net verteld of gebeurd zijn. Ook herken je soms goede bekenden niet. Je denkt soms traag en onlogisch. Soms vertel je onsamenhangende verhalen of spreek je wartaal.
 • verstoring van waarnemen en denken
  Je ziet of hoort dingen die er niet zijn (hallucinaties). Je kunt achterdochtig zijn of je bedreigd voelen.
 • verandering van het gevoel
  Je kunt boos, angstig, verdrietig, radeloos zijn of juist onverschillig of overdreven vrolijk. Je kunt ook agressief worden.
 • verandering van gedrag
  Je kunt onrustig en beweeglijk zijn maar soms ook erg inactief zijn. Vaak is er sprake van onrust ‘s nachts en overdag van sufheid. Soms val je zelfs in slaap tijdens een gesprek.

Een delier ontwikkelt zich in korte tijd (meestal uren tot dagen) en het verloop wisselt vaak in de loop van de dag.

Uit het gesprek met jou en je familie/mantelzorger, lichamelijk onderzoek of laboratoriumuitslagen komen aanwijzingen dat het delier veroorzaakt wordt door de gevolgen van een lichamelijk probleem of medicatie.

Omdat het verloop wisselend is, is de inbreng van familie erg belangrijk. Zij kennen je het beste en zien je het meest.  Zij kunnen veranderingen in je gedrag goed aangeven en soms opmerkingen die voor de onderzoeker onsamenhangend zijn beter plaatsen en een toelichting daarop geven.

Oorzaken van een delier

Een delier is in principe goed behandelbaar door de onderliggende oorzaken tijdig weg te nemen. Oorzaken zijn meestal een lichamelijke ontregeling (zoals een delier na een ingrijpende operatie) of medicijngebruik (zoals het effect van wisselingen in medicijnen, pijnstillers en het gebruik van veel verschillende medicijnen tegelijk). Soms is er ook sprake van meerdere oorzaken.

Complicaties

De complicaties van een niet of niet op tijd behandeld delier zijn ernstig, zeker bij oudere mensen. Je kunt:

 • vallen
 • blijvend verlies van zelfredzaamheid hebben
 • snellere verergering van dementie hebben
 • vroegtijdig overlijden

Wat kan ik doen?

Vermoed je dat er sprake is van een delier? Dan is het belangrijk om snel contact op te nemen met de huisarts. De huisarts kan je verwijzen zodat je snel de juiste zorg krijgt. Of neem contact met ons op.