paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

Zorginnovatiecentra+849+x+424.jpg
15 december 2021

Zorginnovatiecentra brengen student dichterbij praktijk en ggz

Vanaf dit studiejaar brengen zorgorganisatie Antes samen met Albeda Zorgcollege, Hogeschool Rotterdam en Zadkine de praktijk wel heel dicht bij de student. Met zorginnovatiecentra (ZIC) binnen de klinieken van Antes is een heel dynamische leeromgeving ontstaan.

Studenten leren letterlijk in de praktijk. Docenten en ervaren zorgmedewerkers zijn altijd nabij, waardoor theorie en praktijk veel dichterbij elkaar komen. Het concept van een zorginnovatiecentrum biedt studenten een nieuwe manier van leren.

​​​​​​​De onderwijsinstellingen en Antes zijn dit gezamenlijke initiatief gestart om zorginnovatie, onderzoek en opleidingen dichter bij elkaar te brengen. Het mooie van deze samenwerking is dat zorgstudenten direct ervaring opdoen in het werken in de geestelijke gezondheidszorg. Bij het starten van een zorgopleiding denken veel studenten om in de toekomst te werken in een ziekenhuis, omdat dit zo bekend is bij iedereen. De ggz is vaak minder bekend, maar biedt een hele dynamische en uitdagende omgeving met veel doorgroeimogelijkheden. Dat kunnen studenten nu al direct ervaren. Mogelijk enthousiasmeert hen dat om in de toekomst voor een stage of werkplek in de ggz te kiezen.  

“Het is heel prettig om vanuit een andere hoek les te krijgen”

Eigen route

Iedere student doorloopt zijn/haar eigen route binnen de ZIC, om zo alle competenties te ontwikkelen die zij na het behalen van hun diploma in hun werk nodig hebben. Daarbij werken ze nauw samen met zorgprofessionals en docenten waarbij de ondersteuningsvraag van cliënten en de leerdoelen van de student leidend zijn. Leren, onderzoeken en innoveren gaan daarbij hand in hand.  Zo zijn er onderwijsactiviteiten op de werkplek, zoals klinische lessen, casuïstiek bespreken en scenarioleren. Studenten doen zo niet alleen praktijkervaring op via stages, maar ook via de ZIC.

Scenarioleren

Een van de vernieuwende leerwijze in de ZIC is het zogenoemde scenarioleren. Hierbij wordt een praktijksituatie gespeeld met een kleine groep studenten met behulp van beeldtechnologie, de situatie wordt opgenomen door een 360° camera. Gezamenlijk worden de beelden teruggekeken en wordt er vanuit verschillende perspectieven naar de situatie gekeken.  Studenten worden zich zo veel sneller bewust van hun eigen handelen en de verschillende handelingsperspectieven die er zijn. Dit bevordert de professionaliteit enorm.  

​​​​​​​Rosa Dijkgraaf volgt de opleiding Mbo-verpleegkundige bij Albeda Zorgcollege en is enthousiast over deze manier van leren.  “Ik heb nu enkele ZIC-dagen meegemaakt. Het is heel prettig om vanuit een andere hoek les te krijgen over hoe om te gaan met mensen met een psychiatrische stoornis. Bij scenarioleren krijg je veel mee van hoe collega’s op bepaalde situaties reageren en krijg je handvatten hoe je zelf op situaties kan reageren.”

Lerende cultuur

Olivier Dankloff is docent Maatschappelijke zorg voor ervaringsdeskundigen bij Zadkine. Hij is erg te spreken over de manier van samenwerken tussen diverse zorgprofessionals om ook de kwaliteit van zorg te verbeteren. “De ZIC bieden mij als docent de mogelijkheid om studenten echt de praktijk te laten ervaren. En ik zie ook dat zij sneller de stof oppikken. We creëren hierdoor ook met elkaar een lerende cultuur waarbinnen leven lang leren tot uitdrukking komt.”

Samenwerking

Naast de mbo-opleiders is ook Hogeschool Rotterdam betrokken bij de ZIC. Deze vorm van praktijkleren, in de ambulante praktijk, past in de huidige maatschappelijke ontwikkelingen waarbij onderwijs, praktijk en onderzoek verbonden worden. Daarnaast verwachten Antes en Instituut voor Gezondheidszorg (IvG), hbo-verpleegkunde van de Hogeschool Rotterdam, met deze vorm van praktijkleren een impuls aan de kwaliteit van de opleiding van studenten te geven. Dit omdat deze samenwerking het leren op student-, praktijk- en docentniveau stimuleert. Verder wordt onderzocht of het mogelijk is om de ZIC uit te breiden met een zogenaamde lecturer practitioner. Dit is een onderzoeker die zowel werkzaam zal zijn binnen IvG, Hogeschool Rotterdam als binnen Antes.

De zorginnovatiecentra bieden studenten van Albeda Zorgcollege, Zadkine en de Hogeschool Rotterdam veel extra leermogelijkheden waardoor zij sneller zijn toegerust op de praktijk na hun studie.