paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

Zorgcampus+Nissewaard+849+x+424.jpg
28 juni 2023

Zorgcampus Nissewaard wordt ‘Huis van de Toekomst’

Tot blijdschap van onderwijsinstellingen, zorginstellingen en de gemeente Nissewaard heeft minister Dijkgraaf van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de aanvraag voor een zorgcampus in Nissewaard goedgekeurd.

Antes gaat een innovatieve samenwerking aan om onderwijs, arbeidsmarkt en nieuwe technologie in de zorgsector dichter bij elkaar te brengen. Het initiatief, wordt mede mogelijk gemaakt door het Investeringsfonds MBO van het ministerie van OCW en met subsidie vanuit de regio Zuid-Hollandse Delta.

De zorgcampus moet leiden tot een vernieuwend scholingsaanbod voor zorgprofessionals en studenten. Onlangs hebben we een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Hierin hebben we afgesproken een belangrijk praktijkleercentrum neer te zetten op het gebied van zorg en innovatie; als het ware een ‘Huis van de Toekomst’ op het gebied van de zorg.

Het programma, dat in samenwerking met verschillende projectpartners wordt ontwikkeld, zal niet alleen een gedegen zorgopleiding aanbieden, maar ook diverse bij- en nascholingen. Een uniek aspect van dit onderwijs is de implementatie van ervaringsonderwijs, waarbij studenten door middel van simulaties de innovatieve zorg vanuit het perspectief van de patiënt kunnen ervaren.

"Dit initiatief brengt een nieuwe dimensie in de opleiding van zowel toekomstige als ervaren zorgprofessionals," zegt Bas Molijn, bestuurder van Antes . "We zijn bijzonder enthousiast over de mogelijkheden die dit samenwerkingsverband zal bieden voor zowel studenten  onze collega’s en waarvan onze cliënten kunnen profiteren..."

Langgekoesterde wens
Wethouder Postma van gemeente Nissewaard (met onder andere in zijn portefeuille zorg en welzijn). is blij dat een langgekoesterde wens voor een zorgcampus werkelijkheid wordt: “Deze brede samenwerking is belangrijk, om nu met elkaar de vraagstukken rondom het bieden van zorg en het invullen en behouden van banen op te pakken. Voor inwoners is het dankzij deze innovaties en goedgeschoolde zorgmedewerkers van de Zorgcampus mogelijk om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen én tegelijkertijd goede zorg te krijgen.”

Wethouder Struijk (gemeente Nissewaard, portefeuille voor onder andere werk en inkomen, jeugd, onderwijs, volksgezondheid) valt hen tenslotte bij: “Met deze duurzame opleidingen en carrièreperspectieven op regionaal niveau blijft de regio een goede plek om een aantrekkelijke baan in de zorg te vinden, maar ook om te kunnen blijven wonen als je zorg nodig hebt.”

Partners in de Zorgcampus Nissewaard
De partners die ondertekend hebben zijn: Zadkine, Albeda, Hogeschool Rotterdam, SMC, Cohaesie, Careyn, Zuidwester, Antes Zorg, Catharina ToV, Humanitas, Argos Zorggroep, Pameijer en de gemeente Nissewaard.

Foto: Danny van der Sluijs