paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

content.jpg
15 januari 2024

Vrouwen met autisme kenmerken lopen groter risico op hart- en vaatziekten

Bij vrouwen met autismekenmerken is het risico op hart- en vaatziekten (het metabool syndroom) groter dan bij vrouwen met weinig autisme kenmerken. Dit blijkt uit een groot bevolkingsonderzoek binnen het Lifelines cohort, dat onlangs is gepubliceerd in Frontiers in Psychiatrie. Aan het onderzoek deden bijna 18.000 volwassenen mee uit Noord-Nederland.

Psychiater Wietske Ester, onderzoeker en verbonden aan Sarr Autisme Rotterdam (een hoogspecialistisch autismeteam van Youz en Antes): “Dit was niet eerder bekend binnen Nederland. Het verschil zie je niet terug bij mannen. Bij mannen is het risico op hart- en vaatziekten gelijk, ongeacht of iemand veel of weinig autisme kenmerken heeft.”

Factoren

In het onderzoek is verder gekeken welke factoren een rol spelen bij het risico op hart- en vaatziekten bij volwassenen met autismekenmerken. Als mensen zelf aangeven een lager gevoel van gezondheid te ervaren en daarbij ook minder bewegen en een immuun disbalans hebben, dan zie je dat hart- en vaatziekten vaker voorkomen. “Het onderstreept daarom het belang om bij volwassenen met autismekenmerken – en dan met name bij vrouwen – goed te letten op het risico van het metabool syndroom,” aldus Wietske Ester. Hart -en vaatziekten is een veelvoorkomende doodsoorzaak bij volwassenen met autisme kenmerken.

Vragen? Meer informatie?

Neem dan contact op met Wietske Ester, kinder- en jeugdpsychiater en senior-onderzoeker van Sarr Autisme Rotterdam.

Sarr Autisme Rotterdam

Sarr Autisme Rotterdam is een hoogspecialistisch autismeteam, onderdeel van Youz (jeugd) en Antes (volwassenen) binnen Parnassia Groep, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (ggz). Sarr heeft een bovenregionale functie, de cliënten komen uit verschillende gemeenten in en rond de regio Rijnmond. Sarr is HKZ-gecertificeerd en heeft het TOPGGz keurmerk. Sarr houdt zich specifiek bezig met hulpverlening aan personen met een autismespectrumstoornis en hun omgeving.