paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

locatie+ontwikkeling+Poortugaal+849+424.png
26 augustus 2021

Verkeersonderzoek rond Antes-locatie Poortugaal afgerond

In opdracht van de gemeente Albrandswaard en Parnassia Groep heeft bureau Goudappel een verkeersonderzoek uitgevoerd rond de Antes-locatie van Parnassia Groep in Poortugaal. Dit is belangrijk om verder te kunnen onderzoeken of woningbouw hier mogelijk is.

Door het onderzoek weten de gemeente en Parnassia Groep welke aanpassingen nodig zijn aan het wegennet als er woningen worden gebouwd op de Antes-locatie. In het verkeersonderzoek zijn verschillende mogelijkheden genoemd. Er wordt op dit moment nog geen keuze gemaakt. Direct omwonenden ontvingen een brief over de resultaten van het onderzoek en de gemeenteraad is geïnformeerd. U kunt hier het raadsvoorstel downloaden. Daarin vindt u ook de verkeerskundige analyse van Goudappel.

Overwegingen toekomst

Op de locatie in Poortugaal wordt al meer dan een eeuw zorg verleend. Veel van de huidige zorgpanden zijn eind jaren 80 gebouwd, en zijn aan vervanging toe. Oude panden worden gesloopt, nieuwe panden worden gebouwd (zoals de nieuwe zorgvoorziening die in maart 2020 is geopend en een nieuwe tweede zorgvoorziening staat op stapel). Andere zorgvoorzieningen worden de komende jaren aangepast en vernieuwd. Herstellen doen patiënten het liefst zoveel mogelijk thuis. Steeds vaker verlenen hulpverleners de zorg daarom bij mensen thuis. Vanuit de rijksoverheid is ook met de ggz sector afgesproken om de zorg voor mensen zoveel mogelijk bij hen thuis te laten plaatsvinden. Hiermee kan ook een opname in een kliniek worden voorkomen en zijn er ook minder klinieken nodig. Dit noemt men ‘de ambulantisering’. Door deze ontwikkelingen heeft Antes een deel van haar terrein in Poortugaal niet meer nodig voor haar zorgverlening en komt er grondvrij aan de dorpszijde.

Parnassia Groep wil deze grond verkopen aan een ontwikkelaar die er woningen kan realiseren. Hiermee komt het dorp dichter naar het terrein en ontstaat er een woon-zorgpark. Dat is interessant voor veel mensen uit de gemeente Albrandswaard en die op zoek zijn naar een nieuwbouwwoning. De opbrengst van de verkoop investeert Parnassia Groep in het vernieuwen van zorgvoorzieningen en andere aanpassingen zoals vernieuwing van de infrastructuur op het terrein (elektriciteitskabels, riolering en wegen).

Waar staan we nu?

Er is nog geen besluit genomen over woningbouw op deze locatie. Eerst stellen de gemeente en Parnassia Groep een intentieovereenkomst op. In die overeenkomst wordt vastgelegd welke haalbaarheidsonderzoeken er nodig zijn. Het concept van de intentieovereenkomst maakt ook onderdeel uit van het raadsvoorstel. Het verkeersonderzoek is vanwege het belang ervan alvast naar voren gehaald voor een eerste verkenning en wordt later nader uitgewerkt. De verwachting is dat de intentieovereenkomst dit najaar getekend wordt. In die overeenkomst wordt ook de wijze van communicatie en participatie van omwonenden en belanghebbenden vastgelegd. Na ondertekening van die overeenkomst informeert Parnassia Groep, in afstemming met de gemeente, de omwonenden en vraagt belanghebbenden om advies.