paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

hand+computer+849+424.jpg
27 juli 2021

Vanaf 29 juli is MijnAntes niet meer toegankelijk

Per 29 juli stopt Antes met het aanbieden van MijnAntes via het e-mental Health Platform (EMHP). Vanaf deze datum is er dus geen toegang tot MijnAntes meer mogelijk. 

Er komt een nieuw patiëntenportaal en dat gaat in september live. Patiënten en behandelaren zijn geïnformeerd en ontvangen inloggegevens via de mail.

Vragen?
​​​​​​Stuur een mail naar ​ehealth@anteszorg.nl