paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

Convenant1.jpeg.jpg
20 juli 2022

Van klinisch verblijf naar zelfstandig wonen: zorg vanuit gedeelde verantwoordelijkheid

In de regio Rotterdam-Rijnmond werken GGZ-instellingen, WMO-aanbieders en gemeenten al langer samen om cliënten die in een GGZ-kliniek worden opgenomen zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun terugkeer naar de thuissituatie. Zorginstellingen Antes, CVD, Fier, GGZ Delfland, het Leger des Heils, Maaszicht, Pameijer, Perspektief, Timon en de gemeente Rotterdam hebben nu in het convenant ‘Van klinisch verblijf naar zelfstandig wonen: zorg vanuit gedeelde verantwoordelijkheid’ de gezamenlijk afspraken opgeschreven over de manier waarop in deze situaties wordt samengewerkt.

Afgelopen woensdag vond de ondertekening van het convenant plaats bij lunchroom Perron Noord, een locatie van Pameijer in Rotterdam-Noord. Hierbij was ook cliëntenvertegenwoordiging en Ypsilon aanwezig.

Zorg vanuit gedeelde verantwoordelijkheid

Het huidige convenant is een vervolg op in 2018 gemaakte afspraken tussen GGZ Delfland, Pameijer en Antes. Nicole Hermans, voorzitter van het bestuur van Antes: “Al snel kwamen we erachter dat wanneer je echt het verschil wil maken, je het hele domein van GGZ, maatschappelijke opvang en WMO nodig hebt. Door een goede samenwerking tussen al deze partijen krijgt de kwetsbare doelgroep de zorg die zij nodig hebben. Met name in de overgangssituaties waarbij verschillende partijen betrokken zijn, zoals wanneer een cliënt na opname in een kliniek voor zijn verdere herstel naar een beschermde woonvorm verhuist”.

Erik van den Heuvel, voorzitter van de cliëntenraad van Pameijer, benadrukte het centraal stellen van de persoon en diens hulpvraag: welk netwerk heeft de cliënt zelf en hoe kan hij of zij hiervan gebruik maken? Als de client zoveel mogelijk regie heeft over het eigen herstelproces, dan is de kans van slagen van het grootst, aldus Erik.

Mieke de Graaf, belangenbehartiger bij Ypsilon Rotterdam, vertelde hoe ingrijpend de opname van een familielid of naaste in een GGZ-kliniek kan zijn. Niet alleen voor de betrokkene zelf, maar ook voor familie en naasten. Mieke benadrukte daarom het belang van het goed samenwerken door hulpverleners met familie en naasten bij de behandeling en begeleiding. Zodat voorkomen wordt dat zij overmatig worden belast en zij ook daadwerkelijk in staat worden gesteld om tot steun te zijn bij het herstel van hun naaste.

Samenwerken in de praktijk, samenwerken in de wijk (netwerkzorg)

Ook werden ervaringen uit de praktijk gedeeld, want de ondertekening van het convenant is een bekrachtiging van een jarenlange samenwerking.

Rob van der Laan, behandelaar bij Antes: “Als behandelaar van het GGZ team Feijenoord van Antes verlenen we onder meer behandeling aan cliënten die wonen in de woonlocaties van Pameijer. Om integrale ondersteuning en behandeling aan cliënten te kunnen bieden werken wij samen met de collega’s van Pameijer, we weten elkaar te vinden. Samen met de cliënt en diens naasten maken we een geïntegreerd plan om de client te ondersteunen in zijn herstel. Vanuit de vragen van de client kijken we met welke partners in de wijk we de ondersteuning rondom de client organiseren zoals de huisarts, welzijn en woningbouwcorporatie. We investeren in deze samenwerkingen en netwerken in de wijk. Deze integrale ondersteuning met de client en diens naasten noemen we netwerkzorg, een belangrijke ontwikkeling voor de ondersteuning van kwetsbare burgers”. In Feijenoord en Overschie zijn onlangs de eerste proeftuinen netwerkzorg gestart en de eerste ervaringen zijn positief.

Het officiële moment

Tot slot werd het convenant getekend en werd er afgesloten met een hapje en drankje. Op naar een succesvolle samenwerking!