paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

Antes+logo.png
23 februari 2021

Vaccinatie patiënten en collega’s van start

Op dinsdag 23 februari is het vaccineren tegen COVID-19 begonnen van de patiënten die bij Antes en Parnassia Haaglanden zijn opgenomen en bij ons verblijven. Ook hun behandelaren en behandelaren van de crisisdienst worden vanaf dinsdag gevaccineerd. Deze patiënten en behandelaren zijn hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

We zijn blij dat we kunnen starten met vaccineren om daarmee onze, vaak kwetsbare patiënten bescherming te bieden. Zo maken we onze zorg veiliger, bieden we patiënten meer perspectief en werken we stap voor stap aan een samenleving waarin weer meer mogeliijk.

FOTO

Brancheorganisatie de Nederlandse ggz heeft eerder samen met ggz-instellingen en organisaties van patiënten en zorgprofessionals intensieve gesprekken gevoerd met het ministerie van VWS om patiënten en medewerkers in de ggz een plek te geven in de vaccinatiestrategie. Een punt van zorg blijft of er de komende tijd voldoende vaccins voor de ggz beschikbaar komen.

Hulp van studenten Albeda college

Voor de volgorde van vaccineren zijn we afhankelijk van de aanleverdata van de vaccins en de voorgeschreven planning van de overheid. We beginnen in de regio’s Haaglanden en Rijnmond. De regio Noord-Holland en de overige regio’s volgen daarna. Vaccinatie van de overige patiënten en medewerkers van Parnassia Groep gebeurt afhankelijk van hun persoonlijke situatie via Parnassia Groep, de huisarts of de GGD.

De prikteams bestaan uit onze collega’s die de vaccinaties gaan verzorgen. Op de locatie Albrandswaardsedijk (Poortugaal) van Antes gaan studenten van het Albeda college tijdens hun voorjaarsvakantie ondersteunen. Veertien studenten van de opleiding mbo-verpleegkundige, drie studenten van de opleiding Doktersassistent en twee docenten helpen het prikteam twee dagen bij het toedienen van de vaccinaties tegen COVID-19.

Zie ook onze eerdere berichtgeving over vaccineren.