paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

Antes+logo.png
07 mei 2021

Team Detox Thuis breidt aanbod uit

De laatste jaren raakt een toenemende groep mensen afhankelijk van pijnstillers zoals Oxycodon, Fentanyl of Tramadol. Deze iatrogene opiaatafhankelijkheid ontstaat meestal na het ondergaan van een operatie of bij langdurige pijnklachten. In de praktijk blijkt het voor deze groep patiënten erg moeilijk om met deze middelen te stoppen.

Wegens de toenemende vraag naar detoxificatie van middelen, anders dan alcohol, in de thuissituatie, gaat Team Detox Thuis de behandelmogelijkheden in de regio Rotterdam uitbreiden met de behandeling van iatrogene opiaatafhankelijkheid. Team Detox Thuis is onderdeel van Antes.

Wat doet Team Detox Thuis?

Sinds 2019 behandelt Team Detox Thuis patiënten, die worden aangemeld voor klinische alcoholdetoxificatie, in de thuissituatie. Hiermee kan een opname voorkomen worden. Eind 2020 is Team Detox Thuis, naast de alcoholdetoxificatie in de thuissituatie, gestart met de detoxificatie van iatrogene opiaten in de thuissituatie.

Team Detox Thuis legt een of meer huisbezoeken af om te beoordelen of er een indicatie is voor een detoxificatie in de thuissituatie. Team Detox Thuis overlegt met de verwijzer over de bevindingen en stemt af welke detoxificatiebehandeling het beste past bij de patiënt. Zowel bij start als afsluiting van de behandeling zal er een Zorgafstemmingsgesprek (ZAG) met de verwijzer plaatsvinden.

Team Detox Thuis biedt de mogelijkheid tot frequente controles en steunende interventies in de thuissituatie. Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van motiverende gesprekstechnieken, cognitieve gedragstherapie bij middelengebruik en medicamenteuze interventies. In de praktijk zal het kortwerkende iatrogene opiaat worden omgezet in een langwerkend alternatief. Indien mogelijk betreft dit dan een partiele agonist (buprenorfine). Het uiteindelijke doel kan zowel stabilisatie alsook afbouw van dat middel zijn. Om dit af te stemmen werkt Team Detox Thuis nauw samen met de verwijzer. Na een gemiddelde behandelduur van zes weken wordt de behandeling weer overgedragen aan de verwijzer.

Wie komen er in aanmerking voor behandeling door Team Detox Thuis?

Patiënten met alcoholafhankelijkheid of patiënten met een medicatieafhankelijkheid (opiaten) die gemotiveerd zijn om te stoppen met hun middelengebruik, die een stabiele woonsituatie en enig steunsysteem hebben. Behandeling kan ook geboden worden aan patiënten die niet in behandeling zijn bij Antes. Hierbij moet wel sprake zijn van een verwijzer die de behandeling voortzet als de behandeling bij Team Detox Thuis afgerond is.

Contact en aanmelden

Voor meer informatie neem contact op met Team Detox Thuis, 088 - 358 9800, mail naar TeamDetoxThuis@anteszorg.nl

U kunt uw patiënt aanmelden bij het Plaatsingsbureau, 088 -358 9800, of per mail via  ANTCBPlaatsingsbureau@anteszorg.nl.