paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

Hof_van_Poortugaal+849+x+424.jpg
17 december 2021

Participatie over mogelijke woningbouw ‘Hof van Poortugaal’

Parnassia Groep (waar Antes deel van uitmaakt) en de gemeente Albrandswaard onderzoeken of er woningbouw kan komen op een deel van de huidige Antes-locatie in Poortugaal. Omwonenden en woningzoekenden kunnen meedenken in een participatietraject, met een eigen website: www.hofvanpoortugaal.nl.

Aanleiding

Op de locatie aan de Albrandswaardsedijk zijn veel zorggebouwen verouderd. Daarnaast is de visie op zorg veranderd. Beter worden doe je het liefste thuis. Steeds meer patiënten wonen gewoon thuis en komen alleen op afspraak naar de zorglocatie voor hun behandeling. Opname in een kliniek komt steeds minder voor. Hierdoor heeft Parnassia Groep een deel van de locatie in Poortugaal niet meer nodig. Aan de zijde van het dorp komt hierdoor op termijn 15 hectare grond vrij. Een mogelijke bestemming is woningbouw voor particulieren, los van de zorg.  

Elders met succes gedaan

Frits Verschoor, bestuurder Vastgoed van Parnassia Groep: “Met Hof van Poortugaal kan er een prachtige nieuwe woonwijk gerealiseerd worden die het dorp Poortugaal als het ware richting de Oude Maas doortrekt. Daarnaast zien wij kansen voor voorzieningen waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken in maatschappelijke initiatieven, zoals een koffiezaak, theetuin en/of lunchrestaurant, of een fietsenmaker. Dat zorgt voor ongedwongen ontmoetingen en een plezierige, levendige woonomgeving. Dit is al op meerdere plekken in Nederland met succes gedaan.”  

Goede kans

Gedacht wordt aan een mix van koop-, vrije sectorhuur- en sociale huurwoningen. Een aanbod dat interessant is voor starters, gezinnen en senioren. Een kans voor de gemeente Albrandswaard, vindt wethouder Ronald Schneider: “Bijna iedereen in onze gemeente kent wel iemand die een woning zoekt. De locatie aan de Oude Maas is in potentie een goede kans voor woningbouw. Als gemeente volgen we wel kritisch of het ook kan. Zo moet er iets gebeuren aan de verkeersontsluiting. Ook de veiligheid op en rond het gebied geven we veel aandacht.”  

Meedenken

Het participatietraject is een vervolg op een intentie-overeenkomst die de gemeente, Antes en Parnassia Groep in november 2021 samen tekenden. Hiermee onderzoeken deze partijen de mogelijkheid van woningbouw. Het participatietraject bestaat uit een aantal onderdelen, zoals een online peiling en zogeheten halfuurgesprekken om één op één in gesprek te gaan met Parnassia Groep over onderwerpen als verkeer, bouwhoogte, veiligheid, groen, openbare ruimte en voorzieningen.
​​​​​​​Meer informatie op www.hofvanpoortugaal.nl