paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

Ondertekening+Hof+van+Poortugaal+849+x+424.jpg
24 januari 2024

Ontwikkeling Hof van Poortugaal stap dichterbij

Parnassia Groep, Antes en gemeente Albrandswaard, zijn weer een stap dichterbij de ontwikkeling van Hof van Poortugaal. Dit is de herontwikkeling van de zorglocatie in Poortugaal. Door sloop van oude gebouwen, de bouw van moderne klinieken en een efficiëntere indeling van de locatie komt er grond vrij waarop woningen gebouwd kunnen worden voor zowel starters, gezinnen als ouderen.

Frits Verschoor (links) bestuurder Vastgoed van Parnassia Groep, burgemeester Jolanda de Witte (midden) en Bas Molijn bestuurder van Antes (rechts) ondertekenden maandag 22 januari een anterieure overeenkomst. Dit is een contract tussen de samenwerkende partijen waarin voorwaarden en verplichtingen worden vastgelegd die gaan over de ontwikkeling van Hof van Poortugaal. Ook ligt het ontwerp bestemmingsplan dat de ontwikkeling mogelijk moet maken bij de gemeente ter inzage. Het plan voorziet in woningen voor zowel starters, gezinnen als ouderen en biedt ruimte aan maximaal 525 woningen, waarvan 33% sociaal.
 
Op de locatie in Poortugaal wordt al meer dan een eeuw zorg verleend. Sinds een aantal jaren vernieuwen Parnassia Groep en Antes de locatie door sloop van oude gebouwen, de bouw van moderne klinieken en een efficiëntere indeling van de locatie. Door deze ontwikkelingen is een deel van het terrein in Poortugaal niet meer nodig voor zorgverlening en komt er grond vrij.
 
Parnassia Groep wil deze grond verkopen aan een ontwikkelaar die er woningen kan realiseren. Hiermee komt het dorp dichter naar het terrein en ontstaat er een gemengd gebied waar wonen, werken en zorg bij elkaar komen. Dat is interessant voor veel mensen uit de gemeente Albrandswaard die op zoek zijn naar een nieuwbouwwoning. De opbrengst van de verkoop investeert Parnassia Groep in het vernieuwen van zorgvoorzieningen en andere aanpassingen zoals vernieuwing van de infrastructuur op het terrein (elektriciteitskabels, riolering en wegen).
 
Meer weten over Hof van Poortugaal?