paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

Delier+dementie+DIDAS+849+x+424.jpg
13 mei 2022

Observatieschaal delier bij dementie ontwikkeld

Bij een delier is sprake van verwardheid die in korte tijd ontstaat. Iemand heeft problemen met nadenken, is afwezig en uit contact, laat veranderd gedrag zien en kan dingen waarnemen die er niet zijn (hallucinaties).

Iemand met een delier kan heel rustig zijn of juist onrustig, vaak is het een wisselend beeld. Delier ontstaat vaak door lichamelijke problemen of medicatie bijwerking. Het komt vaak voor bij oudere mensen met kwetsbare hersenen, bijvoorbeeld door dementie. Meestal zijn mensen door het delier erg angstig of boos. Het vroeg herkennen en behandelen van een delier is daarom erg belangrijk om ernstig lijden te voorkomen.

Is het dementie, of een delier?

Een delier en dementie kunnen overlappende symptomen hebben. Daardoor wordt een delier bij dementie vaak slecht herkend of verkeerd gediagnosticeerd. Tot nu toe waren er alleen nog geen betrouwbare methoden beschikbaar om te onderzoeken of er sprake is van een delier bij dementie.

Op de opnameafdeling psychogeriatrie van Parnassia in Castricum (een afdeling voor mensen met dementie en ernstig probleemgedrag) is een observatieschaal voor verpleegkundigen ontwikkeld die er wél rekening mee houdt dat delier- en dementiesymptomen op elkaar kunnen lijken. Dit is de Delirium-In-Dementia-Assessment-Scale (DIDAS).

De DIDAS is een betrouwbaar hulpmiddel om de ernst van een delier te meten en ook hoe het delier zich ontwikkelt, dus neemt het toe of wordt het juist minder. Hiermee kan door behandelaren en verpleging nog beter ingespeeld worden op de specifieke situatie van een cliënt en kan de behandeling daarop worden aangepast.