paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

27154Antes_beeld_09+-+denk+aan+context+%281%29+849+424.jpg
15 mei 2023

Nu beschikbaar: LVB gespreksinterventie ‘Herstel, hoe dan wel?’

Een licht verstandelijke beperking (LVB) is meer dan alleen het hebben van een lagere intelligentie. Mensen met LVB hebben, vergeleken met leeftijdsgenoten, eigenlijk altijd wel een achterstand wat betreft lezen, schrijven en rekenen. Nu is er een werkboek ontwikkeld afgestemd op deze doelgroep zodat ze ook stappen kunnen zetten in hun herstel.

Daarnaast zorgt het oplossen van sociale problemen en communiceren vaak voor problemen voor mensen met LVB. Dat geldt ook voor praktische vaardigheden zoals bijvoorbeeld gebruik maken van openbaar vervoer.

Naar schatting zijn er in Nederland naar schatting ruim 1 miljoen mensen met LVB. Er is nu een methode ontwikkeld, mede met mensen met LVB, waarmee begrijpelijk en constructief samen met degene met LVB het gesprek kan worden gevoerd over herstel.

Deze methode, ook wel interventie genoemd, bestaat uit:

Herstel gaat over meer dan psychische klachten. Het gaat ook over verder gaan met je leven. Het gaat over stappen vooruit maken, waarbij soms een stapje terug bijhoort, waarna iemand weer vooruit kan. 
Ritme en regelmaat is een van de pilaren onder herstel. Op tijd naar bed gaan en op tijd weer opstaan, afspraken nakomen en dergelijke. 

Deze gesprekinterventie is bedoeld voor begeleiders, behandelaren, herstelcoaches die met mensen met een zwakbegaafdheid of lichte verstandelijke beperking in gesprek willen gaan over herstel.

Klachten en krachten
Bij de ontwikkeling is er veel aandacht besteed aan inhoud, taalgebruik, opdrachten en plaatjes. Alle gebieden van herstel komen aan bod en er is naast aandacht voor klachten, vooral ook veel aandacht voor krachten. Veel cliënten vonden het moeilijk, maar ook heel belangrijk, om eigen krachten te benoemen en te ontdekken. Uitkomsten kunnen worden gebruikt voor het behandelplan of signaleringsplan van de client.

Met dank aan
Diverse GGZ-teams, experts, cliënten met EPA/LVB en tenslotte individuele behandelaren en hun cliënten hebben input en verbeterpunten gegeven op basis waarvan het werkboekje voor cliënten en het A4-tje nu tot stand is gekomen. 

Herkennen van LVB is lastig
Uit onderzoek blijkt dat 60% van de behandelaren geen correcte voorspelling doet van al dan niet LVB! Een licht verstandelijke beperking is niet altijd direct zichtbaar, maar kan wel van grote invloed zijn op het algemeen (maatschappelijk) functioneren van iemand én kan de reden zijn waarom een behandeling niet goed van de grond komt.  De screener voor intelligentie en licht verstandelijke beperking (SCIL)  is geschikt om snel een mogelijke LVB op te merken.

Meer weten?
Vragen of opmerkingen over deze gespreksinterventie ‘Herstel, hoe dan wel?’ of de SCIL? Stuur een mail naar of Anne Bruineberg of Ingeborg Berger.