paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

Antes+logo.png
15 maart 2021

Multidisciplinaire behandeling effectief bij Niet Aangeboren Hersenletsel

Het oplopen van Niet Aangeboren Hersenletsel door bijvoorbeeld een CVA, traumatisch hoofdletsel of hersentumor heeft grote zichtbare en onzichtbare gevolgen. Niet alleen somatische en cognitieve gevolgen zoals moeite met lopen, spraak of het geheugen zorgen voor een complexe hulpvraag, ook de secundaire gevolgen op sociaal en financieel gebied. Dit is van grote invloed op de patiënt en het  netwerk. Een belaste psychische voorgrond of beperkt inzicht maakt dat de hulpvraag vaak complex is en meerdere aspecten heeft

Multidisciplinaire behandeling

Bij de afdeling NAH en Neuropsychiatrie Ambulant van Antes kijken we daarom naar al deze aspecten. Door een grondige intake vanuit diverse disciplines en door het netwerk van de patiënt bij de intake te betrekken, zorgt dat voor een helder beeld van de problematiek.

In het multidisciplinaire behandeloverleg wordt de intake besproken met diverse disciplines zoals psychiater, GZ-psycholoog, maatschappelijk werk, SPV (sociaal psychiatrisch verpleegkundige) en groepswerkers (SPH). Op die manier komt er een specifiek en passend behandelaanbod tot stand.
Wij bieden verschillende behandelingen aan patiënten met NAH:

  • Deelname aan psycho-educatie groepen (zowel online als op locatie)
  • Omgaan met belastbaarheid/ overprikkeling/ emotieregulatie
  • Neurologisch en of psychiatrisch consult
  • Psychologische behandeling / EMDR behandeling bij trauma gerelateerd aan het hersenletsel
  • Ondersteuning door maatschappelijk werk bij een UWV traject of aanvragen ondersteuning in de thuissituatie
  • Een SPV-er kan laagdrempelig thuis de cliënt en het netwerk ondersteunen

Evalueren

Periodiek wordt de behandeling geëvalueerd in het multidisciplinair behandeloverleg. Zo blijven we vraaggericht werken en geven we de cliënt regie over de behandeling. Tegen het einde van het behandeltraject begeleiden we altijd richting nazorg. Dit kan ambulante ondersteuning, dagbesteding of een woonvorm zijn.

Soms is het hersenletsel recent en soms al langer geleden, ook dan kan een behandeling bij onze afdeling effectief zijn. Omdat wij bovenregionaal werken en ook steeds meer online, kunnen we behandeling bieden aan mensen in heel Nederland.

Klinische opname ook mogelijk

Mocht ambulante behandeling niet voldoende zijn, dan is er ook de mogelijkheid voor klinische opname. Hier kunnen we patiënten intensiever behandelen en is er de mogelijkheid tot verschillende therapieën, zoals: fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, bewegingstherapie en psychologische behandeling.

Medische informatie in verwijsbrief

Wilt u een patiënt naar ons doorverwijzen, voeg dan graag medische informatie over de oorzaak van het niet aangeboren hersenletsel zoals een verslag van de neuroloog (scans) en/of onderzoeken (NPO/ergo/fysio) vanuit het revalidatietraject aan de verwijsbrief toe. Op basis van deze informatie kunnen wij gericht en snel screenen.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u collegiaal overleg? Stuur dan een mail naar: aanmeldneuro@anteszorg.nl.