paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

pillen+829+424.jpg
06 oktober 2021

Methadon moet verstrekt worden in de spreekkamer. Een pleidooi.

Een goede en effectieve behandeling van mensen met een heroïneverslaving start in de spreekkamer waar behandelaar en patiënt in privacy met elkaar kunnen spreken. Net zoals dat ook gebeurt als iemand naar de huisarts gaat. De 15 vestigingen van Brijder, waar methadon wordt verstrekt als onderdeel van de aanpak van de heroïneverslaving, hebben goede ervaringen met het verstrekken van methadon in de spreekkamer.

Methadonverstrekking

Methadon wordt verstrekt aan mensen met een heroïneverslaving die een start willen maken om zijn/haar leven weer (enigszins) op de rails te krijgen. Tot 2007 was het gebruikelijk om een heroïneverslaving te behandelen door simpelweg een potje methadon over de balie te schuiven vanachter een afgesloten balie, vaak via een schuifla. De volgende patiënt staat erachter al klaar om ook zijn/haar methadon te krijgen. Geen verdere behandeling, geen oog voor het welzijn van degenen met verslaving, terwijl daar vaak wel een behoefte aan was. Het op elkaar moeten wachten voordat de methadon werd verstrekt zorgde soms voor een gespannen sfeer in de wachtkamer.

Empowerment

De richtlijn opiaatonderhoudsbehandeling (RIOB) uit 2008 was het begin van een verandering in de manier in hoe zorg verleend moet worden aan mensen die behandeld worden voor hun heroïneverslaving. Deze verantwoorde zorg bestaat uit enerzijds het verstrekken van een heroïne substituut, zoals methadon, en anderzijds het ondersteunen van “empowerment”. Daarbij wordt geïnventariseerd wat de wensen en doelen van de cliënt zijn en wordt hij/zij daadwerkelijk begeleid om deze doelen te behalen.

Stigma

Bij het grote publiek is het beeld van mensen, wachtend in een rij op hun bekertje methadon, blijven hangen. Dat geeft behandeling met methadon, als ook de mensen met een heroïneverslaving, een stigma. Dat beeld draagt niet bij aan een succesvolle behandeling. Met dat in het achterhoofd is Brijder begonnen met de behandeling in de spreekkamer.

In de spreekkamer

De teams van Brijder wilden de zorg op een hoger niveau tillen. En daarnaast ook gehoor geven aan de wens van patiënten die graag willen stoppen met hun heroïneverslaving. Daar komt meer bij kijken dan alleen methadonverstrekking. Ondertussen heeft Brijder veel expertise opgebouwd met behandeling van mensen met een heroïneverslaving in de spreekkamer.

In de spreekkamer wordt de behandelmedicatie verstrekt. Daarnaast besteedt de behandelaar aandacht aan de psychische en lichamelijke conditie van de cliënt. Dit kan variëren van methadon tot andere substitutiemiddelen, maar ook vitamines of andere medicatie. Tevens worden in alle rust en privacy de doelen en wensen van de cliënt besproken. Dit één-op-één elkaar zien en spreken verbetert de (vertrouwens)relatie tussen cliënt en behandelaar. Dat komt de behandeling ten goede.

Medicatiepoli’s

De naam methadonverstrekking deed geen recht aan deze bredere en meer op de persoon toegesneden behandeling. Deze bredere aanpak vroeg om een andere naam. Methadonverstrekking werd medicatiepoli. Deze naamswijziging werkt niet alleen destigmatiserend, het geeft daarnaast veel exacter weer wat er gebeurt. Dat is ook wat Brijder hoort van de cliënten. Zij voelen en ervaren dat ze meer en meer als mens en gelijkwaardig gezien worden. Dat zorgt ook voor een steviger fundament onder de behandeling.  

Brijder pleit van harte voor het inrichten van deze medicatiepoli’s overal in Nederland. Ook mensen met een heroïneverslaving hebben, net als iedere cliënt, recht op aandacht en privacy. Dat is een noodzakelijke steun in het traject om hun leven weer op de rails te krijgen. En daar draait het om.

Reageren?

Stuur dan een mail naar Esther Lageweg