paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

Antes+Zuidwester+ondertekenen+samenwerking+849+x+424.jpg
30 juni 2023

Mensen met lvb én psychische problemen beter geholpen door nieuwe samenwerking

Antes en Zuidwester gaan nauw samenwerken in de zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking die tevens psychische problemen hebben. Dat gaat gebeuren op één van de locaties van Zuidwester.

Op deze locatie worden cliënten met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek, zoals psychiatrische - of verslavingsproblematiek en uitdagingen op maatschappelijk vlak, begeleid naar meer zelfstandigheid.

Door de wederzijdse kennis van psychiatrie en verstandelijke beperking te bundelen krijgt de cliënt gecombineerde zorg die op elkaar afgestemd is. Hierdoor kan tijdiger worden gesignaleerd hoe de vraag van de cliënt zich ontwikkelt, om terugval te voorkomen. Ook kan (vervolg)behandeling vanuit Antes op de woonlocatie plaatsvinden, zonder dat de cliënt moet verhuizen.
Zorgkantoren Zilveren Kruis en CZ ondersteunen het initiatief.

Zuidwester is er voor mensen met een verstandelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel. Zuidwester ondersteunt hen op gebied van wonen, dagbesteding en zinvol werk.