paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

nieuws-maag-darm-klachten.jpg
21 februari 2023

Meer inzicht in maag-darm klachten bij autisme

Zowel volwassenen met een autisme-diagnose als volwassenen met kenmerken van autisme hebben een verhoogde kans op maag-darm klachten. Dit blijk uit een wetenschappelijk onderzoek vanuit onder meer Sarr Autisme Rotterdam. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het journal Autism.

De Academische Werkplaats Autisme is een samenwerkingsverband bestaande uit ervaringsdeskundigen met autisme, onderzoekers en zorgverleners. Voor dit onderzoek zijn gegevens gebruikt van 31.185 volwassenen uit de Lifelines studie. Hierin worden gezondheidsgegevens verzameld van een grote groep mensen uit Noord-Nederland gericht op gezond ouder worden.

Extra alert bij maag-darm klachten bij volwassenen met autisme

Wietske Ester, psychiater en verbonden aan Sarr Autisme Rotterdam: “Wat je ziet is dat maag-darm klachten vaker voorkomen bij mensen met een autisme-diagnose en bij mensen met kenmerken van autisme, en dat die samenhangen met stress, angst en depressie. Het is daarom belangrijk dat in de zorg, al bij de huisarts, extra aandacht te besteden aan stress, angst en depressie. Wees extra alert op het herkennen en proberen te voorkomen van maag-darm klachten bij volwassenen met een autisme diagnose én bij volwassenen die (nog) geen autisme-diagnose hebben, maar wel kenmerken van autisme hebben. Gebruik hierbij het biopsychosciale model om goed zicht te krijgen op de klachten en de samenhang”

Download de flyer voor een overzicht van de inzichten over maag-darm klachten bij volwassenen met (kenmerken van) autisme.