paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

sv+poortugaal+en+Anteszorg.jpg
03 oktober 2022

Maatschappelijk betrokken buren trekken samen op

Specialist in psychiatrie en verslaving Antes en sv Poortugaal gaan elkaar versterken middels een maatschappelijk partnerschap.

Op zaterdag 1 oktober ondertekenden Antes en sv Poortugaal een overeenkomst waarin  beide partijen aangaven gebruik te gaan maken van elkaars expertise en faciliteiten om bij te dragen aan de psychische en lichamelijke gezondheid van de inwoners van Albrandswaard. 

Van waarde voor Albrandswaard

Antes en sv Poortugaal willen van waarde zijn voor Albrandswaard. “Door samen op te trekken versterken we niet alleen de sportvereniging maar ook de gezondheid van de Albrandswaards gemeenschap” aldus Jaap Smaling van sv Poortugaal. “Dit is voor Antes met nauwe banden in Albrandswaard erg belangrijk. Sport is niet alleen goed voor de lichamelijke gezondheid, sport heeft namelijk ook een zeer gunstige werking op de psychische gezondheid” aldus Wim van Beek, psychiater en bestuurder zorg van Antes.

Het is belangrijk dat leden van sv Poortugaal kunnen sporten met de beste faciliteiten in een zo prettig mogelijke omgeving. Antes gaat hier aan bijdragen door arbeidsmatige activiteiten te ontplooien op en rond de sportvelden. Dit zorgt  dat de faciliteiten in topconditie blijven en vergroot het herstel en de arbeidsmarktmogelijkheden voor cliënten. Het is voor de cliënten van Antes een grote  meerwaarde om op structurele basis te kunnen beschikken over professionele sportfaciliteiten. Herstel gerichte (sport)activiteiten bij sv Poortugaal dragen bij aan maatschappelijk herstel en acceptatie van mensen met een psychiatrische/verslavingsziekte.

Voor sv Poortugaal is Antes als betrouwbare en maatschappelijk partner een verrijking. De sportvelden worden optimaal benut door maatschappelijk belangrijke activiteiten en de arbeidsmatige activiteiten dragen bij aan het behoud van een aantrekkelijke vereniging.