paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

bushalte+849+x+424.jpg
14 november 2021

Locatie Poortugaal in weekend niet bereikbaar met OV

De RET heeft buslijn 79, met beginpunt metrostation Poortugaal en met eindpunt de locaties van Antes Poortugaal en Fivoor, laten vervallen. Hierdoor zijn de locaties van Antes en Fivoor niet meer bereikbaar met het openbaar vervoer in het weekend.

We hebben begrepen dat de RET de buslijn in het weekend heeft geschrapt omdat deze minimaal bezet en niet rendabel zou zijn. Wij zien echter dat zo’n 175 personen enkel verbonden aan Antes en Fivoor er in het weekend gebruik van maken. Uiteraard is er door de strikte naleving van coronaregels minder gebruik gemaakt van de buslijn tijdens de coronapandemie. Dit is niet anders dan in de rest van Nederland. 

Besluit genomen zonder overleg

We zijn niet te spreken over de wijze waarop de RET dit heeft doorgevoerd. Het besluit van de RET om psychiatrische ziekenhuizen in het weekend af te snijden van OV, is genomen zonder enig overleg, afstemming of kennisgeving aan zowel Antes als Fivoor. Hierdoor zijn geen andere oplossingen of alternatieven besproken. Cliënten, familieleden, collega’s, leerlingen en bewoners werden er plots mee geconfronteerd dat de locatie niet meer met het OV te bereiken was. We hebben te maken met een kwetsbare doelgroep waarbij veelal sprake is van eenzaamheid. Daarnaast wordt er gewerkt aan herstel van hun gezondheid waar bezoek en verlof een belangrijk onderdeel van is. Onze cliënten hebben bovendien vaak geen ander vervoer dan het OV tot hun beschikking en is niet iedereen in staat om ruim 35 minuten naar de metro te lopen. Ook kunnen een aanzienlijk deel van onze collega’s en leerlingen/stagiaires de verschillende locaties niet meer bereiken. Dit heeft consequenties voor de personele bezetting en voor leerlingen hun opleiding. 

In gesprek

Op dit moment zijn we in gesprek met de gemeente Albrandswaard om gezamenlijk deze onwenselijke situatie op te lossen.