paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

om-uw-dossier-heen.jpg
27 juli 2022

Goed nieuws: financiering levensloopaanpak rond!

Antes is in de Regio Rotterdam-Rijnmond coördinerend levensloopaanbieder. Vanuit het FACT LOPP en vanuit een FACT team van Fivoor wordt de ambulante levensloopzorg en casusregie geboden voor de hele regio.

Wat is de Levensloopaanpak

De levensloopaanpak gaat over samenwerken in regionale netwerkvormen voor betere ondersteuning en zorg aan mensen met een psychische stoornis en/of een verslaving en/of een verstandelijke beperking én een hoog veiligheidsrisico.

De levensloopaanpak kenmerkt zich door continuïteit van intensieve ondersteuning en zorg. Professionals die bij de geïncludeerde persoon en hun naasten, blijven zo lang dat nodig is betrokken. Binnen de levensloopaanpak is er sprake van makkelijk op- en afschalen van ondersteuning en zorg, ook in het sociaal en veiligheid domein. De levensloopaanpak realiseert, organiseert en monitort ambulante ondersteuning en zorg (op alle levensgebieden). Vroegtijdig signaleren van risico’s met de netwerkpartners is een belangrijk onderdeel van de levensloopaanpak. Als dat nodig is vindt opschaling plaats naar een 24-uursvoorziening (waaronder beveiligde intensieve zorg). 

Financiering ‘rond’

Vooralsnog was er de opdracht om de zorg te bieden zoals boven beschreven, maar waren er geen financiële middelen om de zorg te bieden; veel taken die bij de casusregie horen werden niet vergoed. Hiermee was de aanpak niet te realiseren.

Er is nu een tarief van 20 euro per dag, per cliënt afgesproken om alle coördinerende taken uit te kunnen voeren.  Dat geeft de levensloopcasusregisseurs de mogelijkheid om te doen wat op dat moment nodig is voor een cliënt met minimale administratieve lasten.

En hoe verder?

Totdat er een structurele oplossing is voor de financiering van de Levensloopaanpak blijven de huidige afspraken van kracht.
Dat betekent dat Antes weer kan beginnen met het includeren van cliënten, als ook met het werven van nieuwe medewerkers die graag binnen de Levensloopaanpak willen gaan werken als casusregisseur.

Meer weten?

Kijk op de website www.levensloopaanpak.nl  of de website www.continuiteitvanzorg.nl  voor meer informatie over de landelijke implementatie van de Levensloopaanpak.

Of neem contact op met Marina Arends, projectleider Levensloopaanpak Rotterdam-Rijnmond (ZVHRR) en manager Levensloopaanpak binnen Antes