paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

Antes+logo.png
14 mei 2021

De toekomst van zorglocatie Poortugaal

Meer dan een eeuw wordt op de locatie in Poortugaal al zorg verleend. In al die jaren is het terrein en zijn de gebouwen aangepast aan de eisen en nieuwe inzichten. Zo blijft Antes de beste zorg leveren en speelt in op de toekomst. De zorglocatie Poortugaal gaat onderhanden genomen worden. Halverwege maart publiceerden we daar een bericht over. Wat gaat er gebeuren?

Modernisering

Veel van de zorgpanden op de locatie Poortugaal zijn eind jaren 80 gebouwd. Veel van deze panden zijn aan vervanging toe. Ontwikkelingen in de zorg, wat patiënten van de zorg verwachten en hoe Antes zorg wil verlenen, maken die vernieuwing ook noodzakelijk. Oude panden worden gesloopt, nieuwe panden worden gebouwd (zoals de nieuwe kliniek in maart 2020 en een nieuwe tweede kliniek staat op stapel). Andere klinische voorzieningen worden aangepast en vernieuwd. Dit gaat stapsgewijs en zal enkele jaren in beslag nemen.

Andere plattegrond

Beter worden doe je thuis. De zorg van Antes wordt steeds ambulanter. Dat wil zeggen dat hulpverleners bij de mensen thuis zorg verlenen of dat mensen naar een locatie gaan voor een behandeling. Opname in een kliniek komen steeds minder voor. Met de modernisering komt er ook een andere indeling van de locatie.
Hierdoor komt er op termijn grond vrij aan de dorpszijde. Antes wil deze grond verkopen aan een ontwikkelaar die er woningen kan gaan bouwen. Hiermee haalt Antes het dorp naar het terrein en ontstaat er een woonzorgpark.
De opbrengst van de verkoop steekt Antes in de nieuwbouw en andere aanpassingen zoals vernieuwing van de infrastructuur op het terrein (elektriciteitskabels, riolering en wegen).

Waar staan we nu?

Op dit moment lopen er enkele vooronderzoeken naar veiligheid, sociaal-maatschappelijke effecten en verkeerstechnische gevolgen van de plannen.
De eerstvolgende stap in het proces is een gezamenlijke intentieovereenkomst tussen de gemeente en Parnassia Groep. In die overeenkomst wordt vastgelegd welke haalbaarheidsonderzoeken er nog meer nodig zijn. De verwachting is dat die intentieovereenkomst van de zomer getekend wordt. Ook wordt in die intentieovereenkomst de communicatie en participatie vastgelegd. Na ondertekening van die overeenkomst informeert Parnassia Groep, in afstemming met de gemeente, de omwonenden en vraagt belanghebbenden om advies. Op dat moment zullen ook de uitkomsten van de eerste onderzoeken worden gedeeld.