paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

Antes+logo.png
21 december 2020

Contracten met zorgverzekeraars getekend

Met DSW, Zorg & Zekerheid, ASR, Zilveren Kruis en Menzis heeft Parnassia Groep nog vóór het einde van het jaar een akkoord bereikt over de inkoop voor ggz- en verslavingszorg voor verzekerden met psychische problemen.  

Met dit akkoord kunnen zowel zorgverzekeraars als wij duidelijkheid en zekerheid geven over de toegang tot onze zorg in 2021 aan verzekerden en onze patiënten.

Bedankt!

Door goed naar elkaar te luisteren en oog te hebben voor elkaars belangen, zijn we eerder dan vorige jaren gekomen tot afspraken die ons beiden passen. We bedanken DSW, Zorg & Zekerheid, ASR, Zilveren Kruis en Menzis dan ook voor hun aandeel.

Ruimte voor inhoud van zorg

In de contractafspraken behouden we duidelijke ambities om de zorg kwalitatief te ontwikkelen én de kosten daarvoor te beheersen. Doordat de afspraken vóór de kerst zijn afgerond, ontstaat er vanaf januari meer gelegenheid om te praten over de inhoud van onze zorg en ontwikkelingen in de regio.

Samen met zorgverzekeraars en gemeenten proberen we met kleinschalige initiatieven de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Deze projecten hebben een preventief karakter, dragen bij aan het herstel van mensen met ernstige psychiatrische problematiek of geven structuur aan dagbesteding.

Andere verzekeraars

Met verzekeraars VGZ, CZ, Caresq, ONVZ en ENO hopen we in januari 2021 de afspraken af te ronden en duidelijkheid te kunnen bieden aan onze patiënten over de toegang tot onze zorg. De verwachting is dat er alleen bij VGZ een duidelijke beperking op de toegang zit tot onze zorg voor patiënten met veelvoorkomende problematiek zoals depressie, angst en ADHD.