paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

Werkbezoek+B%26W+Nissewaard+849+x+424.jpg
12 oktober 2023

College van B&W Nissewaard op bezoek bij Antes

Op een zonnige 3 oktober openden de leden van het college van burgemeester en wethouders van Nissewaard de deuren van Antes aan de Hoeklaan in Spijkenisse voor een betekenisvol werkbezoek. Het college wilde graag uit de eerste hand horen hoe de zorg voor inwoners met psychiatrische aandoeningen en verslavingsproblemen in Nissewaard is georganiseerd. Naast het verkennen van diverse behandelopties, lag de nadruk op het luisteren naar de verhalen en het spreken met cliënten en hun naasten.

Toewijding aan zorg voor inwoners van Nissewaard

Antes is specialist op het gebied van psychiatrie en verslavingszorg en staat bekend om de zorg die zij biedt aan mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). Veruit de meeste zorg die wordt geboden is op vrijwillige basis. Dus cliënten vragen zelf om hulp en worden door de huisarts naar Antes verwezen.

Maar wat gebeurt er als iemand duidelijk behoefte heeft aan hulp, of deze weigert? Dit was een vraag die het college van B&W bezighield. Wat kunnen we doen als iemand weigert hulp te aanvaarden, maar tegelijkertijd overlast veroorzaakt in de buurt? Welke mogelijkheden zijn er en hoe verloopt een dergelijk traject?
Bevlogen behandelaren van Antes spraken uitgebreid over de verschillende mogelijkheden zoals bemoeizorg en de opties voor gedwongen zorg. Bemoeizorg houdt in dat hulpverleners van Antes actief op zoek gaan naar inwoners waarover zorgen bestaan en hen proberen te leiden naar passende zorg. In sommige gevallen kan gedwongen zorg zelfs noodzakelijk zijn, met als doel de veiligheid van zowel de persoon zelf als zijn omgeving te waarborgen.

Samenwerking voor effectieve zorg in Nissewaard

Tijdens het werkbezoek werd uitvoerig stilgestaan hoe er in Nissewaard intensief wordt samengewerkt met de gemeente, collega-zorginstellingen en andere partners in het sociaal domein. Deze samenwerking werd als cruciaal gezien voor het kunnen bieden van de juiste zorg aan cliënten.

Ervaringen van cliënten en naasten

Een bijzonder moment tijdens het werkbezoek was de gelegenheid voor cliënten en hun naasten om hun persoonlijke ervaringen te delen. Deze openhartige verhalen boden een diepgaand inzicht in de uitdagingen waarmee zij dagelijks worden geconfronteerd bij het streven naar herstel. Het college was erg onder de indruk van de moed en vastberadenheid die deze individuen aan de dag legden om hun leven te verbeteren en hun gezondheid te herstellen. "Het was inspirerend om te zien hoe ver zij zijn gekomen in hun hersteltraject en hoe zij, met de juiste zorg en steun, stappen hebben gezet in de richting van een betere toekomst. Deze persoonlijke verhalen benadrukten nogmaals het belang van effectieve zorgvoorzieningen en ondersteuning voor inwoners die dat nodig hebben.