paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

man-4957154_1920.jpg
06 november 2023

Co-behandeling gericht op Long Covid klachten

Vanaf januari 2024 start Expertisecentrum Neuropsychiatrie & NAH van Antes weer met nieuwe groepen gericht op de neurocognitieve klachten die cliënten kunnen ervaren na een besmetting met COVID-19. Bij neurocognitieve klachten kan gedacht worden aan vermoeidheidsklachten, prikkelbaarheid, geheugenproblemen en moeite met concentreren. Tevens is er aandacht voor de psychiatrische klachten die hierbij kunnen spelen, zoals angstklachten, somberheid of trauma gerelateerde klachten. Om in aanmerking te komen voor ons behandelaanbod is het vermoeden van een psychiatrische diagnose vereist. 

Cliënten kunnen bij ons een afgebakende behandeling volgen van ongeveer 8 maanden. Hierbij zal aandacht zijn voor zowel de psychiatrische als neurocognitieve klachten. 

Modules

Voor de psychiatrische klachten kan, indien geïndiceerd, een individuele behandeling plaatsvinden. Voor de neurocognitieve klachten vindt behandeling plaats in de groep. Wij bieden hiervoor onderstaande twee modules aan:

  • Module belasting/belastbaarheid (gericht op het aanvoelen van grenzen en hoe hiermee om te gaan) 
  • Module cognitieve revalidatie (gericht op leren omgaan met geheugenklachten)

Bij deze modules leert men omgaan met de klachten tgv long COVID, de nadruk zal niet liggen bij het vinden of behandelen van de oorzaak.

Intakes

De intakes zullen plaatsvinden op donderdag 25 januari. De behandelgroep op locatie zal halverwege februari starten op vrijdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur. De online behandelgroep zal halverwege februari starten op dinsdagmiddag van 14.30 tot 16.00 uur.

Het is goed om te weten dat indien na het afronden van de behandeling er nog resterende psychische of neurocognitieve klachten zijn, wij cliënt zullen terug verwijzen naar de huisarts/verwijzer met een advies om cliënt elders aan te melden voor een vervolgtraject. Wij kunnen niet garanderen dat het vervolgtraject aansluit op onze behandeling. Antes overbrugt deze wachttijd niet, maar kan wel een advies uitbrengen richting de huisarts. 

De definitie van Long-Covid volgens de WHO:

“Post-COVID-19-aandoening komt voor bij personen met een voorgeschiedenis van waarschijnlijke of bevestigde SARS CoV-2-infectie. Meestal ontstaan 3 maanden na het begin van COVID-19 met symptomen die minstens 2 maanden duren en niet kunnen worden verklaard door een alternatieve diagnose. Veel voorkomende symptomen zijn vermoeidheid, kortademigheid, cognitieve disfunctie maar het betreft ook andere klachten die een impact hebben op het dagelijks functioneren. Symptomen kunnen zowel nieuw optreden na aanvankelijk  herstel van een acute COVID-19-episode of aanhouden na de acute fase. Symptomen kunnen ook fluctueren of verminderen in de loop van de tijd.”

Aanmelden

Cliënten kunnen aangemeld worden voor intake via: aanmeld.neuro@anteszorg.nl. U krijgt dan een aanmeldformulier toegestuurd. Geef hierop aan of u cliënt aanmeldt voor de online groep of op locatie. Wij verzoeken u bovenstaande informatie met uw cliënt te bespreken.

NB: Er geldt een contra-indicatie voor het COVID behandelaanbod indien de hoofddiagnose een persoonlijkheidsstoornis of verslaving is. Onze behandeling kan dan alsnog wel plaatsvinden indien elders een primaire behandeling plaatsvindt.