paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

Convenant+kwetsbare+doelgroepen+849+x+424.jpg
29 april 2022

Antes verbindt zich aan Convenant Huisvesting kwetsbare doelgroepen

Belangrijke stap voor acceptatie van kwetsbare cliënten in de stad

Onze hulpverlening bieden we vanuit ambulante locaties, (poli)klinieken en locaties voor beschermd wonen. Deze zijn allemaal ergens in een wijk gevestigd. Naast Antes zijn er nog tal van andere zorgaanbieders in de stad actief gevestigd. Voor een evenwichtige verdeling van voorzieningen in wijken is het belangrijk dat we niet allemaal op dezelfde plek of buurt zijn gevestigd omdat dit ook impact heeft op de buurt.

Vanuit Antes hebben we een grote maatschappelijke opdracht, namelijk het bijdragen aan de gezondheid van de inwoners van onze regio. Wij zijn er voor volwassenen en ouderen die kampen met psychiatrische/verslavingsproblemen. Dit houdt niet alleen in dat we cliënten de juiste zorg op de juiste plek bieden, maar ook dat we actief bijdragen aan de acceptatie van kwetsbare cliënten in onze maatschappij.

Daarover gaat ook het Convenant Huisvesting kwetsbare doelgroepen. Zorgorganisaties, woningcorporaties en de gemeente hebben hierin afspraken gemaakt met elkaar over de huisvestingen opvang van kwetsbare doelgroepen. We stellen elkaar op de hoogte van bestaande en nieuwe locaties waar kwetsbare doelgroepen kunnen wonen. Zo kunnen we er met elkaar voor zorgen dat een nieuwe locatie een goede plek in de buurt krijgt, en de nieuwe bewoners en de mensen die er al wonen en werken zo prettig mogelijk kunnen samenleven. Bij ieder nieuw voorstel wordt gekeken naar de mogelijke impact op de buurt. Op deze wijze dragen we bij aan de leefbaarheid van de stad en de duurzame acceptatie van kwetsbare cliënten in de wijk.

De samenwerking is vastgelegd in het Convenant Huisvesting kwetsbare doelgroepen 2022 dat we samen met de betrokken partijen op 14 april hebben ondertekend in ons restaurant Tante Sjaar in Rotterdam Charlois wat een prachtig voorbeeld is van deze samenwerking.