paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

antes+terrein.jpg
12 december 2022

Antes draagt buitendijkse grond over aan Zuid Hollands Landschap

Antes Poortugaal is gelegen aan de Oude Maas. Wat bijna niemand weet is dat de grond van achter de dijk tot aan de Oude Maas ook tot het terrein van Antes behoort. In totaal is het een behoorlijk stuk grond van circa 15 hectare. Op het kaartje kun je zien hoe dit gebied precies langs ons terrein loopt. Antes draagt dit stuk grond nu over aan Stichting Het Zuid Hollands Landschap.

Deze openbaar toegankelijke buitendijkse grond heeft nooit ten dienste van de zorg gestaan. Het wordt met name gebruikt door fietsers, wandelaars en andere recreanten. Antes is wel verantwoordelijk voor het onderhoud en de daarmee gepaarde kosten. De afgelopen jaren hebben we onderzocht of een andere partij de verantwoording en het onderhoud van de grond kon overnemen. Die partij werd snel gevonden in Stichting Het Zuid-Hollands Landschap.

Natuur behouden

Voor Antes was het belangrijk dat de natuur behouden en toegankelijk blijft voor cliënten, omwonenden en andere bezoekers. Natuur heeft immers een gunstige werking op onze geestelijke gezondheid. Het Zuid-Hollands Landschap gaat het gebied inrichten als zoetwatergetijdennatuur, met kruidenrijk grasland en wilgengrienden. De natuurbeschermingsorganisatie verwacht hiermee dieren als de bever en bijzondere planten als de spindotter terug te brengen. Door het natuurgebied over te dragen aan het Zuid Hollands Landschap blijft het gebied van waarde voor Albrandswaard en draagt het indirect bij aan de (geestelijke) gezondheid van velen. Zo blijft het gebied toch nog een beetje Antes.