paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

nicole+hermans+2.jpg
16 december 2022

Aankondiging vertrek Nicole Hermans als voorzitter bestuur Antes

Nicole Hermans heeft aangekondigd dat zij per 1 februari 2023 zal stoppen als voorzitter van het bestuur van Antes. Zij maakt na 30 jaar zorg de overstap naar het onderwijs en wordt voorzitter van het college van bestuur van een onderwijskoepel in Gorinchem.

Nicole heeft afgelopen 3 jaar met veel energie en plezier de rol van voorzitter vervuld. Wij zijn trots op wat er de afgelopen jaren met elkaar is bereikt. Mede dankzij de samenwerking met de collega’s van Parnassia Groep, de partners MO GGZ en sociaal domein, de gemeentes en de verzekeraars is er een basis van voorzieningen in de wijk. Een basis die de komende jaren vanuit een Rotterdams Zorg Akkoord verder versterkt kan worden zodat mensen met een kwetsbare mentale gezondheid duurzaam kunnen rekenen op passende zorg en ondersteuning.

Bas Molijn, bestuurder Bedrijfsvoering, en Wim van Beek, bestuurder Zorg, nemen samen de portefeuille van Nicole tijdelijk over. Komende periode wordt nagedacht over de opvolging van Nicole.