paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

mensen+in+de+straat+849+x+424.jpg
29 december 2021

“Werk is meer dan werk”

vertelt Martin Hoes in een artikel in Sterk in Werk.  Hij is ambulant psychiatrisch verpleegkundige bij Antes. “Werk zorgt ervoor dat je leven zin krijgt. Misschien niet eens door het werk op zich, maar door alles wat erom heen wat er omheen zit: sociale contacten, structuur, naar buiten gaan.” Dat werk helpt bij herstel is al 15 jaar het uitgangspunt van Antes.

Martin begeleidt en behandelt mensen met een psychische kwetsbaarheid of een verslaving. Vaak spelen er bij hen meer problemen; de financiële situatie, huisvesting, naast de mentale gezondheid wellicht ook nog lichamelijke problemen. Samen met de cliënt wordt een behandelplan gemaakt in volgorde van urgentie. Op een zeker moment komt dagbesteding en/of werk ‘aan de beurt’.

Dan komt ook Reakt, als specialist in begeleiding van cliënten naar bv passend werk, in beeld. Laura van Voorst is bij Reakt arbeidsspecialist en herstelcoach. “In de eerste gesprekken gaat het vooral over zinvolle dagbesteding en motivatie. Wat motiveert die cliënt, waar krijgt die energie van? De cliënt moet bouwen aan zijn eigen zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en zelfredzaamheid. Dat traject vraagt tijd, geduld en begeleiding.
Lees het complete interview in Sterk door Werk.