paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

Familieraad+Rijnmond+849+x+424.jpg
21 maart 2023

‘Samenwerking met familie en naasten moet vanzelfsprekend worden’

Deze week is het de Week van de Psychiatrie. Heel veel mensen zetten zich dagelijks belangeloos en met grote betrokkenheid in voor mensen met vaak ernstige psychische problemen. Een van hen is Theo Hoedemaker. Een gesprek met hem over de Familieraad regio Rijnmond. 

Betrokken raken en betrokken worden
Wanneer iemand van jouw dierbaren ernstig psychische problemen krijgt, heeft dat ook gevolgen voor zijn of haar naasten. Dat ondervond ook Theo aan den lijve. Zijn vrouw werd opgenomen. Niet alleen een ingrijpend en pijnlijk proces voor alle betrokkenen, het liet Theo ook zien dat het in de zorg, ondanks heel veel bevlogen en hardwerkende hulpverleners, niet altijd goed gaat. En dat het niet vanzelfsprekend is om familie bij de behandeling te betrekken. Hij herinnert zich nog hoeveel vragen hij toen had. Hij miste bijvoorbeeld informatie over wat er gaande was en wat er ging gebeuren. En hij vroeg zich af waarom bepaalde zaken op een bepaalde manier werden gedaan. Soms was hij niet blij met de manier waarop met zijn echtgenote werd omgegaan. ‘Pas als je ermee in aanraking komt, besef je hoe belangrijk het is om bij een behandeling van een naaste betrokken te worden,’ aldus Theo. ‘En daar ook over in gesprek te kunnen gaan,’ vult hij aan.

Onmisbare partner vanaf de start
Zijn eigen ervaringen leidde ertoe dat hij in 2015 zitting nam in de Familieraad. Een nare gebeurtenis mondde op die manier uit in iets positiefs. In de Familieraad kon Theo zijn kennis en ervaring inzetten om samen met hulpverleners de kwaliteit van de zorg voor alle familie en naasten van een dierbare met psychische problemen te verbeteren. Sinds 2019 is hij voorzitter van de Familieraad.

Het grootste succes van de Familieraad tot nu toe is dat binnen Antes het familiebeleid écht geborgd is en de uitvoering écht ter hand is genomen. Er is op het portaal een handboek voor het werken met naasten gepubliceerd waar hulpverleners uit kunnen putten. ‘Ik hoop dat bij alle zorgbedrijven het besef komt en de urgentie gevoeld wordt dat bij de behandeling en het herstel van een cliënt familie en naasten een onmisbare partner zijn vanaf de start,’ zegt Theo. ‘Samenwerking moet een vanzelfsprekendheid worden.’

Wil je meer weten?
Heb je een familielid of naaste die in behandeling is en zou je meer willen doen? Dan heeft Theo een oproep. ‘Geef je op voor de Familieraad. Het is een prachtige kans om kennis op te doen over het werken in de ggz. Je bent met gelijkgestemden en lotgenoten, waardoor je wat beter afstand kunt nemen van de dagelijkse zorgen over je eigen naaste, maar ook je verhaal kunt delen. Samen met hulpverleners werk je aan de kwaliteit van zorg voor cliënten en voor familie en naasten.’   
Meer weten? Mail naar Theo Hoedemaker