Nieuwsberichten Antes

Componence Asset List

01 oktober 2020

Regulier_team+detox+-+verkleind.jpg
Team Detox Thuis is een onderdeel van Divisie Volwassenen Klinisch Noord & Acute Psychiatrie. Het team is in januari 2019 gestart met detoxificatie van alcohol bij patiënten thuis. Er zijn goede resultaten behaald. Wegens de toenemende vraag naar detoxificatie van andere middelen in de thuissituatie, gaat Team Detox Thuis de behandelmogelijkheden uitbreiden. Het werkgebied is regio Rotterdam.

Welke behandeling valt onder Team Detox Thuis?

Detoxificatie van alcohol in de thuissituatie. Dit is een alternatief voor een detoxificatie vanuit de poliklinische of FACT behandeling. Een Detox Thuis behandeling kan ook ingezet worden als een klinische detoxificatie minder wenselijk of niet nodig is. Team Detox Thuis biedt de mogelijkheid tot frequente controles en steunende interventies in de thuissituatie. Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van motiverende gesprekstechnieken en interventies op het gebied van CGT bij middelengebruik. Tijdens de behandeling werkt Team Detox thuis samen met de verwijzer.

Welke behandeling komt erbij?

De laatste jaren raakt een toenemende groep mensen afhankelijk van pijnstillers zoals Oxycodon of Fentanyl. Deze afhankelijkheid ontstaat meestal na het ondergaan van een operatie of bij langdurige pijnklachten. In de praktijk is het voor deze groep patiënten erg moeilijk om met deze middelen te stoppen. Team Detox Thuis biedt de mogelijkheid voor detoxificatie van bovengenoemde opiaten in de thuissituatie.

Wie kan in aanmerking komen voor TDT?

Patiënten met alcoholafhankelijkheid of patiënten met een medicatieafhankelijkheid (opiaten) die gemotiveerd zijn om iets te veranderen aan hun middelengebruik, een stabiele woonsituatie en enig steunsysteem hebben. Behandeling kan ook geboden worden aan patiënten die niet in behandeling zijn bij Antes. Hierbij moet wel sprake zijn van een verwijzer die de behandeling weer voortzet als de behandeling bij Team Detox Thuis beëindigd wordt.

Hoe kan een patiënt aangemeld worden?

Patiënten die bij Antes in behandeling zijn en waarbij gebruik gemaakt wordt van mijnQuarant, kunnen aangemeld worden door het invullen van een aanmeldformulier. Patiënten die niet in behandeling zijn bij Antes kunnen aangemeld worden na overleg met Team Detox Thuis.

Uitbreiding werkzaamheden: wachtlijst

Vanaf medio juli 2020 is Team Detox Thuis begonnen met patiënten, die worden aangemeld voor de wachtlijst voor klinische alcoholdetoxificatie, te bezoeken om te kijken of zij in aanmerking komen voor een detoxificatie in de thuissituatie. Het gaat hierbij om een detoxificatie van alcohol, met als doel een klinische opname te voorkomen. Team Detox Thuis legt een of meer huisbezoeken af om te beoordelen of er geen contra indicaties zijn voor een detoxificatie in de thuissituatie.

Team Detox Thuis brengt de ambulante behandelaar op de hoogte van de bevindingen en laat weten welke vorm van detoxificatie het beste past bij de patiënt. Als Team Detox Thuis daadwerkelijk een behandeling start, vindt er een begin- en eind ZAG plaats met de ambulant behandelaar.

Meer weten? Raadpleeg Team Detox Thuis

Tel. 088-358 9800 > vragen naar Team Detox Thuis.
Locatie: Prins Constantijnweg 131
E-mail: TeamDetoxThuis@anteszorg.nl
Plaatsingsbureau: 088-358 9688
E-mail:  ANTCBPlaatsingsbureau@anteszorg.nl