Omwonenden Poortugaal

Op deze pagina informeren wij omwonenden van het Antes terrein in Poortugaal over de ontwikkelingen op het terrein, delen wij informatie vanuit de klankbordgroep en doen we melding van eventuele incidenten die plaatsvinden. De pagina is momenteel in ontwikkeling.

Terrein Poortugaal

Op de Albrandwaardsedijk in Poortugaal bevindt zich de divisie Klinisch Zuid en Hoogbeveiligde Keten van Antes. Antes is onderdeel van Parnassia Groep. Op dit terrein bevinden zich diverse klinische voorzieningen, een kas, een restaurant, de beschermde woongroep Albrandswaard, een werk- en activiteitencentrum, kinderopvang Jip & Janneke, Albeda Zorgcollege en tbs-kliniek De Kijvelanden (onderdeel van Fivoor).

​​​​​​​

Patiënten & Behandeling

In de klinieken van Antes worden patiënten met psychische – en verslavingsproblemen behandeld. Samen met de patiënt en diens naastbetrokkenen werken wij aan het hervinden en behouden van de regie over het leven. Antes wil de ernstige gevolgen van een psychische aandoening tot een minimum beperken, waardoor onze patiënten weer op eigen kracht verder kunnen, naar eigen wensen sociale relaties kunnen aangaan en kunnen participeren in de samenleving.

Welke afdelingen zijn er?

Binnen de diverse klinieken wordt invulling gegeven aan een aantal klinische arrangementen. Deze klinische arrangementen zeggen iets over het doel, de doelgroep en de duur van de behandeling. Op het terrein van Poortugaal zijn de volgende klinische arrangementen te onderscheiden:

  • Acute kortdurende gesloten opname
  • Acute kortdurende open opname
  • Open en gesloten vervolgbehandeling algemene psychiatrie
  • Open en gesloten behandeling dubbele diagnostiek/verslaving
  • Langdurende zorg open en gesloten
  • Hoog beveiligde zorg (CIB)
  • Afdeling Forensische Zorg en Forensische verslaving kliniek

Klankbordgroep omwonenden

Samen met omwonenden heeft de divisie Klinisch Zuid van Antes een klankbordgroep samengesteld. De klankbordgroep behartigt de belangen van omwonenden en is het eerste aanspreekpunt voor omwonenden van het Antes terrein. Het doel van deze bijeenkomsten is het delen van informatie vanuit de klinieken, het stellen van vragen en het delen van gedachten en ervaringen die omwonenden hebben over de klinieken van Antes. De klankbordgroep van Antes bestaat uit 8 leden en vergadert 6 keer per jaar.

Communicatie omwonenden

Op woensdag 3 juni 2020 heeft een virtuele bijeenkomst voor inwoners van Albrandswaard plaatsgevonden. De gemeente ging samen met Antes en Fivoor in gesprek met omwonenden over het verbeteren van de communicatie en informatievoorziening vanuit de instellingen van Antes en Fivoor. Van deze bijeenkomst is een kort verslag gemaakt.
Lees hier het verslag webinar 3 juni 2020.

SMS-dienst

Antes en Fivoor zijn een proef met een sms-dienst gestart voor de omwonenden. De sms-berichten zijn bedoeld om omwonenden snel te informeren bij incidenten die zich afspelen in de klinieken of op het terrein, die mogelijk een impact hebben op de omgeving.

Meestal kunnen wij in het sms-bericht voldoende informatie kwijt over een incident, maar soms willen wij graag extra informatie geven. Deze informatie vind je terug op deze pagina. Wij verwijzen hier ook naar in het sms-bericht.

Gedurende de pilot kun je jouw reactie of feedback geven via een online formulier dat zowel inzichtelijk is voor Antes als voor Fivoor.

Reageer >

We begrijpen dat wellicht meerdere omwonenden behoefte hebben aan de sms-dienst. Het is op dit moment helaas nog niet mogelijk om meer deelnemers toe te laten. We zijn de pilot gestart met een beperkte groep omwonenden, juist omdat we verwachten dat nog niet alles 100% goed verloopt en we willen leren van de ervaringen. Evalueren en verbeteren gaat beter met een beperkte groep en we kunnen dan beter en sneller reageren op de feedback die we ontvangen.

Geïnteresseerden kunnen wel een e-mail sturen naar communicatie@anteszorg.nl. Wij plaatsen ze dan op een lijst van geïnteresseerden.

​​​​​​​

​​​Overzicht sms-berichten

Antes: zojuist heeft er politieassitentie plaatsgevonden op een afdeling van Antes. Hierbij was ook een ambulance aanwezig. De situatie is onder controle.
Antes: zojuist is de brandweer met twee wagens en signalering op het terrein van Antes gearriveerd. Dit betreft een valse melding en is inzet niet noodzakelijk gebleken.
Antes: vannacht rond 02.45 uur heeft er politieassistentie plaatsgevonden in verband met een ernstige verstoring van de orde in een kliniek van Antes. De situatie is weer onder controle.
Antes: vanmiddag rond 15.00 uur heeft er politieassistentie plaatsgevonden in verband met een ernstige verstoring van de orde in een kliniek van Antes. De situatie is weer onder controle.
Antes: maandagavond rond 19.30 uur heeft er politieassistentie plaatsgevonden in verband met noodzakelijke mobilisatie van een cliënt. De mobilisatie is rustig verlopen.
​​​​​​​

Overlast/incidenten melden

Ervaar je overlast of heb je een dringende vraag of klacht die mogelijk van doen heeft met een patiënt van Antes? Dan kun je 24 uur per dag bellen naar nummer 088 - 357 07 00. Is er sprake van acute dreiging of gevaar, bel dan altijd met 112.