Omwonenden Poortugaal

Nieuws en ontwikkelingen die betrekking hebben op het terrein van Antes in Poortugaal zijn te vinden op deze pagina.

Er zijn plannen voor modernisering van terrein als ook de gebouwen. Lees voor meer informatie dit nieuwsartikel.  

Op dit terrein aan de Albrandwaardsedijk (zie plattegrond) bevinden zich diverse klinische voorzieningen, een kas, een restaurant, de beschermde woongroep Albrandswaard, een werk- en activiteitencentrum, kinderopvang Jip & Janneke, Albeda Zorgcollege en tbs-kliniek De Kijvelanden (onderdeel van Fivoor).

Patiënten en behandeling

In de klinieken van Antes worden patiënten met psychische – en verslavingsproblemen behandeld. Samen met de patiënt en diens naastbetrokkenen werken wij aan het hervinden en behouden van de regie over het leven. Antes wil de ernstige gevolgen van een psychische aandoening tot een minimum beperken, waardoor onze patiënten weer op eigen kracht verder kunnen, naar eigen wensen sociale relaties kunnen aangaan en kunnen participeren in de samenleving.

Welke afdelingen zijn er?

Binnen de diverse klinieken wordt invulling gegeven aan een aantal klinische arrangementen. Deze klinische arrangementen zeggen iets over het doel, de doelgroep en de duur van de behandeling. Op het terrein van Poortugaal zijn de volgende klinische arrangementen:

  • Acute kortdurende gesloten opname
  • Acute kortdurende open opname
  • Open en gesloten vervolgbehandeling algemene psychiatrie
  • Open en gesloten behandeling dubbele diagnostiek/verslaving
  • Langdurende zorg open en gesloten
  • Hoog beveiligde zorg (CIB)
  • Afdeling Forensische Zorg en Forensische verslaving kliniek

Klankbordgroep omwonenden

Samen met omwonenden heeft de divisie Klinisch Zuid van Antes een klankbordgroep samengesteld. De klankbordgroep behartigt de belangen van omwonenden en is het eerste aanspreekpunt voor omwonenden van het Antes terrein. Het doel van deze bijeenkomsten is het delen van informatie vanuit de klinieken, het stellen van vragen en het delen van gedachten en ervaringen die omwonenden hebben over de klinieken van Antes. De klankbordgroep van Antes bestaat uit 8 leden en vergadert 6 keer per jaar. Lees het verslag van de laatste klankbordgroep vergadering van 31 augustus 2021
Lees de verslagen van eerdere bijeenkomsten.

SMS-dienst

Antes en Fivoor zijn een proef met een sms-dienst gestart voor de omwonenden. De sms-berichten zijn bedoeld om omwonenden snel te informeren bij incidenten die zich afspelen in de klinieken of op het terrein, die mogelijk een impact hebben op de omgeving. Tot nader order loopt de sms-dienst door. Een uitnodiging aan de deelnemers voor een evaluatie volgt binnenkort.

Meestal kunnen wij in het sms-bericht voldoende informatie kwijt over een incident, maar soms willen wij graag extra informatie geven. Deze informatie vind je terug op deze pagina. Wij verwijzen hier ook naar in het sms-bericht.

We sturen een sms-bericht uit in de volgende gevallen:

Categorie 1: acute calamiteit of incident met directe impact op de omgeving. Dit melden we zo snel mogelijk, dus ook buiten kantoortijden.

Categorie 2: incidenten met uitrukken hulpdiensten (met sirenes en/of inzet helikopter), zonder directe impact op de omgeving. We sturen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen enkele uren, een sms uit. Inhoudelijke duiding doen we achteraf, binnen kantoortijden, op deze pagina.

Categorie 3: verwachte media-aandacht. Dit melden we zodra het nodig is, dit zal meestal binnen kantoortijden zijn.

Gedurende de pilot kun je jouw reactie of feedback geven via een online formulier dat zowel inzichtelijk is voor Antes als voor Fivoor.

Reageer >

We begrijpen dat wellicht meerdere omwonenden behoefte hebben aan de sms-dienst. Het is op dit moment helaas nog niet mogelijk om meer deelnemers toe te laten. We zijn de pilot gestart met een beperkte groep omwonenden, juist omdat we verwachten dat nog niet alles 100% goed verloopt en we willen leren van de ervaringen. Evalueren en verbeteren gaat beter met een beperkte groep en we kunnen dan beter en sneller reageren op de feedback die we ontvangen.

Geïnteresseerden kunnen wel een e-mail sturen naar communicatie@anteszorg.nl. Wij plaatsen ze dan op een lijst van geïnteresseerden.

Overzicht sms-berichten

Hieronder kun je de laatste 5 sms-berichten terug lezen.

Datum/ tijdstip Melding
21 januari 2022 - 8.50 uur  Vanmorgen rond 8.50 uur zijn er hulpdiensten ter plaatse gekomen in verband met medische ondersteuning binnen een van onze klinieken.
17 januari 2022 - 19.45 uur Vanavond rond 19.45 uur zijn er hulpdiensten ter plaatse gekomen in verband met medische ondersteuning binnen een van onze klinieken.
21 november 2021 - 21.30 uur Vanavond rond 21.30 uur zijn er hulpdiensten ter plaatse gekomen in verband met medische ondersteuning binnen een van onze klinieken.
14 september 2021 - 14.00 uur Vanmiddag rond 14:00 uur is er politieondersteuning ingezet ter ondersteuning binnen een van onze klinieken.
10 september 2021 - 11.20 uur Vanmiddag rond 11.20 uur zijn er hulpdiensten ter plaatse gekomen in verband met benodigde ondersteuning binnen een van onze klinieken. Het betrof een somatisch medische ondersteuning.

 

Overlast/incidenten melden

Ervaar je overlast of heb je een dringende vraag of klacht die mogelijk van doen heeft met een patiënt van Antes? Dan kun je 24 uur per dag bellen naar het nummer van de beveiliging, 088 - 357 55 55. Bel bij spoed het nummer 088 - 357 77 77 Is er sprake van acute dreiging of gevaar, bel dan altijd met 112. Heb je een klacht, suggestie of compliment? Kijk dan op de pagina Klacht of compliment.