Clienten paginakop

Patiëntenvertrouwenspersoon

Patiëntenvertrouwenspersoon

De patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) is er voor cliënten van Antes die te maken krijgen met (dreigende) verplichte zorg in het kader van een zorgmachtiging of crisismaatregel. Dit kan zowel binnen een kliniek als ambulant (thuis of beschermd wonen) zijn. De patiëntenvertrouwenspersoon is niet in dienst van Antes, maar werkzaam voor Stichting PVP. De pvp is dus onafhankelijk. Hieronder vindt u een overzicht van de patiëntenvertrouwenspersonen die werkzaam zijn binnen Antes.
Ben je niet opgenomen en krijg je vrijwillige zorg? Dan kun je terecht bij onze klachtenfunctionaris

De pvp maakt van je hulpvraag een dossier. Daarin neemt hij alleen de persoonsgegevens op die hij nodig heeft om je hulpvraag te behandelen. Niemand mag dit dossier inzien behalve de pvp en jijzelf. Meer informatie hierover vind je op de website van de Stichting PVP.

Gedragsregels PVP vernieuwd

Op 1 januari 2020 is de wet BOPZ vervangen door de Wet verplichte ggz. Door deze wet krijgt de pvp te maken met nieuwe wettelijke taken en gewijzigde werkwijzen. Samen met onder meer cliënten heeft de Stichting PVP nieuwe gedragsregels ontwikkeld. Uitgangspunt is nog steeds dat cliënten optimaal ondersteund worden bij het realiseren van hun rechtspositie. Wij hebben deze gedragsregels mede-ondertekend.

Hoe maak ik een afspraak?

Je kunt de pvp bellen of mailen voor een afspraak.

Zorgboulevard
Daphne den Broeder
(Daphne is tijdelijk afwezig, in haar afwezigheid kun je de helpdesk van Stichting PVP bellen via 0900 444 88 88.)
Divisie ouderenpsychiatrie/NAH/ziekenhuispsychiatrie (inclusief de ambulante teams)
Divisie Zuid, terrein Poortugaal: kliniek A, R, V en Y
Divisie Wonen Werken Leren

T: 06 25 58 62 09
E: d.den.broeder@pvp.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Download folder Daphne

Kliniek Poortugaal
Roeland Hofstee
Divisie ouderenpsychiatire/NAH/ziekenhuispsychiatrie inclusief de ambulante teams
Divisie Klinisch Zuid, terrein Poortugaal: kliniek A, R, V en Y
Divisie Wonen Werken Leren

T: 0900 444 88 88 
E: r.hofstee@pvp.nl 
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Download folder Roeland

Kliniek Poortugaal (inclusief Zuid Hollandse Eilanden)
Rachel Perquin
Divisie Klinisch Zuid, terrein Poortugaal: kliniek B, U en trainingshuizen
Divisie Forensisch
Divisie Ambulant

T: 06 52 54 55 35
E: r.perquin@pvp.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Download folder Rachel

Kliniek Rotterdam Alexander
Susanne Jonkers
Divisie Klinisch Noord, Kliniek Rotterdam Alexander
T: 06 17 43 16 03
E: s.jonkers@pvp.nl
Werkdagen: dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdag

Download folder Susanne

Kliniek Poortmolen en Crisiscentrum
Sander Janssen
Divisie Klinisch Noord, kliniek Poortmolen
T: 06 49 63 70 38
E: s.janssen@pvp.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Download folder Sander

Let op: de werkdagen zijn globaal aangegeven, deze kunnen wisselen. 
Is de pvp op uw locatie niet bereikbaar en gaat het om een spoedzaak? Bel dan de landelijke helpdesk pvp via 0900 44 48 888

Ben je ambulant in behandeling en krijg je te maken met verplichte zorg? Neem dan gerust contact op met 1 van de patiëntenvertrouwenspersonen zodat zij je naar de goede pvp en de goede folder kunnen verwijzen.