Clienten paginakop

Keuzevrijheid cliënten

Keuzevrijheid cliënten

De relatie tussen behandelaar en cliënt speelt in de geestelijke gezondheidszorg een belangrijke rol. Effectieve behandeling is mede gebaseerd op de persoonlijke relatie tussen behandelaar en cliënt. Als cliënt van Antes ben je vrij in de keuze voor een behandelaar. Ben je niet tevreden over jouw huidige behandelaar, dan willen wij dat graag weten. Blijven rondlopen met een klacht of wens over jouw behandelaar lost niets op en kan jouw behandeling/begeleiding in de weg staan.

Bespreek je wens

Als cliënt of familie/naasten kun je jouw wens om van behandelaar te wisselen bespreken met jouw behandelaar of diens leidinggevende. De behandelaar bespreekt jouw wens en de mogelijkheden voor de overgang naar een andere behandelaar. Loopt dit niet naar tevredenheid of je voelt je onvoldoende gehoord, dan kun je een gesprek aanvragen bij diens leidinggevende of de directeur zorg.

Verloopt ook het contact met de directeur zorg niet naar tevredenheid, dan kun je terecht bij de Commissie Keuzevrijheid.

Commissie Keuzevrijheid

Antes heeft een onafhankelijke Commissie Keuzevrijheid. Deze commissie heeft drie leden:

  • de bestuurder Zorg van Antes (voorzitter)
  • een jurist van Bureau Geneesheer-directeur Parnassia Groep
  • een onafhankelijk lid, op voordracht van de Cliëntenraad Antes

De Commissie behandelt - laagdrempelig en toegankelijk – verzoeken van cliënten om een andere behandelaar. De commissie bespreekt het verzoek binnen 5 werkdagen na aanvraag met de cliënt en begeleidt (actief) hem of haar in het traject naar een andere behandelaar.

Wanneer dit een behandelaar is binnen Antes of één van de andere zorgbedrijven van de Parnassia Groep, neemt die behandelaar de zorg voor de betreffende cliënt onmiddellijk over. Wanneer het gaat om een behandelaar buiten de Parnassia Groep, dan stelt de Commissie alles in het werk om de behandeling over te dragen aan de behandelaar van de andere organisatie.

Contactgegevens Commissie Keuzevrijheid

Stuur jouw verzoek per mail. Telefonische verzoeken kunnen niet door de Commissie in behandeling worden genomen.
Heb je nog vragen over de procedure? Neem contact op met het bestuurssecretariaat van Antes via 088 358 54 94 of via een e-mail.