Bipolaire sub paginakop

Bipolaire stoornis behandeling

Bipolaire stoornis behandeling

Een bipolaire stoornis is niet te genezen, maar met medicatie en gedrags-/leefstijladviezen proberen we stabiliteit in de stemmingswisselingen te krijgen. an:

Centraal bij een bipolaire stoornis behandeling staan:

  • medicijnen
  • psycho-educatie
  • zelfmanagement

Bipolaire stoornis en medicatie

Het is belangrijk om de symptomen van een manische of depressieve periode zo snel mogelijk te verminderen. Met een manisch-depressieve stoornis heb je diverse klachten. Een arts bepaalt aan de hand van de klachten de juiste medicatie voor je bipolaire stoornis. De meeste mensen met een bipolaire stoornis hebben medicijnen voor langere tijd nodig om zo hun stemming zo stabiel mogelijk te houden en te voorkomen dat ze een nieuwe depressie of manie krijgen.

Lithium

Medicatie die vaak erg goed werkt bij een manisch-depressieve stoornis, depressie of clusterhoofdpijn is lithium. In samenwerking met andere partijen in de regio Rijnmond onderhoudt Antes de website Alles Over Lithium. Op deze website vind je veel informatie over het verantwoord gebruik van lithium, kun je vragen stellen aan een deskundig panel en kun je zelfs meedoen aan een wekelijkse quiz over lithium en het gebruik ervan.

Psycho-educatie

Meer kennis over de bipolaire stoornis en de symptomen ervan is belangrijk. Dit helpt je leren om te gaan met je bipolaire stoornis. Een paar weken voorafgaand aan een manische of depressieve periode zijn de voortekenen van zo’n periode namelijk al merkbaar. Door het herkennen van deze signalen, kan eerder hulp gezocht worden waardoor de gevolgen van de depressieve/manische episode minder ingrijpend zijn. Binnen Antes hebben we verschillende cursussen. Vraag de behandelaar naar de mogelijkheden.

Zelfmanagement

Leren omgaan met de bipolaire stoornis is belangrijk voor de cliënt, maar ook voor de directe omgeving van de cliënt. Als je een bipolaire stoornis hebt, moet je leren omgaan met de symptomen, de behandeling en met de gevolgen van de stoornis.
Je leert een beginnende manie of depressie tijdig te herkennen. Het is bekend dat gebeurtenissen in je dagelijks leven de beginnende episode van manie of depressie in gang kunnen zetten. Ook is bekend dat voldoende rust en structuur letterlijk rust brengt, waardoor de kans op het ontstaan van een episode kleiner wordt. Door een periode het dagelijkse patroon en gebeurtenissen in kaart te brengen krijg je meer inzicht in het ontstaan en verdere ontwikkeling van de stoornis. Je kunt dan zelf adequaat en tijdig ‘bijsturen’ of hulp zoeken. Bespreek met de behandelaar de mogelijkheden.

Electro Convulsie Therapie (ECT)

Soms is behandeling ook mogelijk met Electro Convulsie Therapie (ECT), lees hier meer over.