Behandeling

Behandeling van een bipolaire stoornis

Een bipolaire stoornis is niet te genezen, maar met medicatie en gedrags-/leefstijladviezen proberen we stabiliteit in de stemmingswisselingen te krijgen. Centraal bij een bipolaire stoornis behandeling staan:

  • medicijnen
  • psycho-educatie
  • zelfmanagement

Bipolaire stoornis en medicatie

Het is belangrijk om de symptomen van een manische of depressieve periode zo snel mogelijk te verminderen. Met een manisch depressieve stoornis heb je diverse klachten. Een arts bepaalt aan de hand van de klachten de juiste medicatie voor je bipolaire stoornis. De meeste mensen met een bipolaire stoornis hebben medicijnen voor langere tijd nodig om zo hun stemming zo stabiel mogelijk te houden en te voorkomen dat ze een nieuwe depressie of manie krijgen.

Lithium

Medicatie die vaak erg goed werkt als je lijdt aan een manisch-depressieve stoornis, depressie of clusterhoofdpijn is lithium. In samenwerking met andere partijen in de regio Rijnmond onderhoudt Antes de website Alles Over Lithium. Op deze website vind je veel informatie over het verantwoord gebruik van lithium, kun je vragen stellen aan een deskundig panel en kun je zelfs meedoen aan een wekelijkse quiz over lithium en het gebruik ervan.

Psycho-educatie

Ook meer kennis over de bipolaire stoornis en de symptomen ervan is belangrijk. Het kan je leren omgaan met je bipolaire stoornis. Een paar weken voorafgaand aan een manische of depressieve periode zijn de voortekenen van zo’n periode namelijk al merkbaar. Door het herkennen van deze signalen, kan eerder hulp gezocht worden waardoor de gevolgen van de depressieve/manische episode minder ingrijpend zijn. Binnen Antes hebben we verschillende cursussen. Vraag de behandelaar naar de mogelijkheden.

Zelfmanagement

Leren omgaan met de bipolaire stoornis is belangrijk voor de patiënt, maar ook voor de directe omgeving van de patiënt. Als je een bipolaire stoornis hebt moet je leren omgaan met de symptomen, de behandeling als ook met de gevolgen van de stoornis.
Je leert een beginnende manie of depressie tijdig te herkennen. Het is bekend dat gebeurtenissen in je dagelijks leven de beginnende episode van manie of depressie in gang kunnen zetten. Ook is bekend dat voldoende rust en structuur letterlijk rust brengt, waardoor de kans op het ontstaan van een episode kleiner wordt. Door een periode het dagelijkse patroon en gebeurtenissen in kaart te brengen krijg je meer inzicht in het ontstaan en verdere ontwikkeling van de stoornis. Je kunt dan zelf adequaat en tijdig ‘bijsturen’ of hulp zoeken. Bespreek met de behandelaar de mogelijkheden.

Electro Convulsie Therapie (ECT)

Soms is behandeling ook mogelijk met Electro Convulsie Therapie (ECT), lees hier meer over.

Vragen, advies en hulp?

Heb je vragen, wil je advies en/of hulp? Neem dan contact met ons op.

Aanmelden

Je kunt je bij ons direct (online) aanmelden voor behandeling. Nadat we jouw aanmelding hebben ontvangen, nemen we telefonisch contact op om een eerste afspraak te maken. Binnen 1 dagdeel krijg je duidelijkheid.

Aanmelden Contact