Werken en leren paginakop

Werken bij de professionele diensten

Werken bij de professionele diensten

Binnen Parnassia Groep en Antes werken duizenden collega’s met een variëteit aan functies. Naast zorgpersoneel is er ondersteunend personeel dat werkt bij de zogenoemde professionele diensten. Deze diensten bestaan uit zes clusters, te weten: collega's en ontwikkeling, zorgvraag en partnerschap, client en innovatie, control en financien, IT en data, facilitair en vastgoed. Doel is om optimale ondersteuning te bieden aan zorgcollega’s, zodat cliënten de allerbeste zorg kunnen krijgen.

Werkervaringsverhaal

Werkervaringsverhaal informatiemanager

Functie: Informatiemanager

"'Mooi om samen met collega’s na te denken over hoe technologische toepassingen het een veilige omgeving kunnen maken."