paginakop algemeen

FAQ NAH

Bezoek en bezoektijden 
Om bezoek binnen de behandeling goed te laten verlopen zijn er een aantal aandachtspunten vastgesteld: 

  • Om de rust op de afdeling te bewaken, maar vooral ook die van u als patiënt, geldt in principe een maximum van 2 bezoekers tegelijk per patiënt. Het bezoek wordt op de eigen slaapkamer ontvangen. U kunt gebruik maken van de koffieautomaat in de huiskamer. 
  • Wanneer bezoek /familie een patiënt eten of drinken wil aanbieden, graag dit even melden bij begeleiding. De begeleiding weet precies welke patiënten er, vanwege bijvoorbeeld gezondheidsredenen, wel of geen specifieke traktatie mogen hebben.
  • Tijdens maaltijden vragen wij het bezoek de afdeling te verlaten. Ook gaat de behandeling altijd voor, ook tijdens bezoektijden. 
  • Minderjarigen zijn welkom onder de volgende voorwaarden; 
  • Minderjarigen moeten bij het bezoek worden begeleid door een volwassene; bezoek met minderjarigen vindt altijd in de familiekamer of indien mogelijk buiten de kliniek plaats; 
  • Minderjarigen mogen wel bij hun ouder op bezoek komen, tenzij in het belang van het kind aan het bezoek voorwaarden moeten worden verbonden.

Individuele wensen ten aanzien van bezoek kunnen worden besproken met de behandelaar. 

Bezoektijden:
Maandag t/m vrijdag van 19.30 tot 21.00 uur Zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen van 13.00 tot 21.00 uur

Het behandelplan kunt u inzien via het clientportaal. Ook kunt u uw persoonlijk begeleider of behandelaar vragen om samen met u het behandelplan door te nemen.
ZAG staat voor zorg-afstemmingsgesprek. Dit gesprek wordt na 4 weken opname ingepland. U wordt hier samen met uw eerste contactpersoon voor uitgenodigd. Eventueel kan ambulante hulpverlening of een vertrouwenspersoon hierbij aansluiten. 
Later in de opname en aan het eind van de opname worden er ook ZAG- gesprekken ingepland. Uw persoonlijk begeleider kan u ondersteunen om goed voorbereid aan de gesprekken deel te nemen. 
Familie en/of naaste draagt zorg voor voldoende kleding en het wassen van vuile kleding mocht u hier zelf niet toe in staat zijn. 
Als u zelfstandig de kleding kunt wassen kunt u gebruik maken van de wasmachine en droger op de 7e etage. Dit graag in overleg met de begeleiding. 
 
Persoonlijke post wordt op de afdeling afgeleverd.  Zelf post verzenden? Maak gebruik de postbus tegenover het Maasstad ziekenhuis. 
Als u wordt opgenomen krijgt u een persoonlijk begeleider toegewezen. Dit is een verpleegkundige die werkt op de afdeling. Samen met u maakt de persoonlijk begeleider een plan met doelen waar u tijdens uw opname aan wilt werken. Uw eerste contactpersoon kan ook terecht bij de persoonlijk begeleider met vragen. 
Dit is voor iedereen anders en niet vooraf in te schatten. U kunt hierover in gesprek met uw persoonlijk begeleider of behandelaar. Mogelijk is er na uw opname nog ondersteuning nodig en wordt u aangemeld bij een andere zorginstelling of ambulante hulpverlening. Dit wordt samen met u en uw naaste besproken in de zorg afstemmingsgesprekken. 
De maaltijden worden genuttigd in de huiskamer van de afdeling. Er is keuze uit 2 verschillende menu’s. Mocht u gebruik willen maken van een halal, vegetarische of veganistische maaltijd, kunt u dit aangeven bij de begeleiding. Eigen maaltijden kunnen in het weekend worden genuttigd. Hierbij het verzoek om dit op de kamer te nuttigen in verband met een gelijkwaardig voedingsaanbod vanuit de afdeling.