Over antes kop

FAQ Divisie Forensisch van Antes

FAQ Divisie Forensisch van Antes

De Divisie Forensisch van Antes en Fivoor lijken erg op elkaar. We gaan deze divisie in 2022 daarom overdragen aan Fivoor. In de tussentijd werkt de divisie al nauw samen met Fivoor. Je kunt de naam Fivoor daarom al tegenkomen in bijvoorbeeld e-mails en brieven die je krijgt. Voor cliënten verandert er bijna niets. Zij houden dezelfde behandelaar en begeleiders op dezelfde locatie. 

Vraag en antwoord voor cliënten in zorg bij de Divisie Forensisch van Antes

FAQ Divisie Forensisch van Antes

Forensische zorg is zorg die onderdeel is van bijvoorbeeld een (voorwaardelijke) straf of maatregel. Als je forensische zorg ontvangt, blijft Antes deze tot het moment van de overdracht leveren. Vanaf 2022 is het Fivoor – en niet langer Antes – die met het ministerie van Justitie de afspraken maakt om forensische zorg te leveren. Fivoor is dus medeverantwoordelijk voor de forensische zorg die Antes levert.

Antes, onderdeel van Parnassia Groep, blijft eerstverantwoordelijke voor de zorg die je krijgt. Dat betekent dat je eventuele klachten over jouw behandeling bij Antes/Parnassia Groep in kunt dienen. Maar omdat Fivoor medeverantwoordelijk is, kun je eventuele klachten ook bij Fivoor indienen, als je dat nodig vindt.

Om de overdracht naar Fivoor voor te bereiden, worden de computersystemen geschikt gemaakt voor de overgang. De Divisie Forensisch is overgestapt naar het Elektronisch Patiëntendossier USER van Fivoor. Jouw gegevens zijn niet veranderd hierdoor. Het blijft jouw eigen behandelaar die in dit dossier werkt. Door de technische veranderingen kan het zijn dat je de naam Fivoor al ziet op bijvoorbeeld brieven en e-mails die je krijgt

Alleen medewerkers die een behandelrelatie hebben met jou als cliënt hebben toegang tot patiëntgegevens. Dat is het uitgangspunt. Jouw eigen arts of psycholoog en de medewerkers van de klinische afdelingen zien jouw dossier. Er wordt altijd vastgelegd welke medewerker welke informatie heeft ingezien. In bijzondere situaties (zoals een crisis) kan het zijn dat een andere behandelaar jouw dossier inziet. Ook dit wordt vastgelegd, met daarbij de reden dat iemand jouw dossier opent.

Bespreek jouw verzoek om inzage in jouw dossier met jouw behandelaar, die kan je hierbij verder helpen.
De exacte datum van de overdracht weten we nog niet. Als de datum van de overdracht bekend is, informeren wij je daar verder over.