Paginakop locaties generiek

Ouderenpsychiatrie deeltijdbehandeling Noord

Ouderenpsychiatrie deeltijdbehandeling Noord

Ouder worden kan veel veranderen. Antes verleent als specialist psychiatrische zorg aan de ouder wordende cliënt. Voor de in deze levensfase optredende psychiatrische problemen (inclusief cognitieve problemen) wordt diagnostiek en behandeling geboden. Hierbij is aandacht voor de psychische, lichamelijke en sociale veranderingen die gepaard gaan met ouder worden.