Intensieve Behandeling Thuis (IBT)

Het IBT (Intensieve Behandeling Thuis) team biedt hulp indien de patiënt door psychiatrische problemen in crisis is of dreigt te raken en er een opname indicatie is. Het IBT voorkomt en verkort een (vrijwillige) opname door een kortdurende, intensieve behandeling thuis. IBT is daarmee een ‘ambulante open opname afdeling’.

Wat doet het IBT team?

De visie van IBT is dat beter worden het beste thuis kan plaatsvinden. Indien de patiënt zelf de keuze heeft gemaakt thuis behandeld te willen worden, wordt de behandeling in samenwerking met zijn naaste omgeving en ambulante behandelaar opgezet.

De frequentie van de huisbezoeken wordt in overleg met de patiënt bepaald en kan in uitzonderlijke situaties tot 3 x per dag plaatsvinden. De behandeling van het IBT team duurt maximaal zes weken. Zodra het beter met de patiënt gaat en hij minder intensieve zorg nodig heeft, wordt de frequentie van de huisbezoeken afgebouwd en uiteindelijk neemt de ambulante behandelaar de behandeling weer helemaal over. Mocht de patiënt nog geen ambulante behandelaar hebben, dan melden wij hem hiervoor aan.

Intake

Een intake vindt zo spoedig mogelijk plaats, vaak binnen 24 uur, en wordt bij voorkeur gedaan in aanwezigheid van de verwijzend behandelaar en naastbetrokkene(n). In deze intake wordt de problematiek besproken, wat er tot op heden is gedaan, wat er moet gebeuren en wie wat gaat doen.

De behandeling

De behandeling richt zich op stabilisatie van de psychische klachten in de thuissituatie. Hoe we dit doen, hangt af van de persoonlijke situatie van de patiënt en zijn eerdere ervaringen en voorkeuren.

Voorbeelden van behandelinterventies zijn:

  • zorg voor een goede dagstructuur en activiteiten
  • ontspanningsoefeningen
  • instelling op medicatie
  • diagnostiek
  • gedragstherapie
  • crisissignaleringsplan
Wil je verwijzen naar een IBT team? Dan kun je terecht bij de Crisisdienst.