Nieuwsberichten Antes

Componence Asset List

27 mei 2020

Regulier_200x200+Antes+man+en+vrouw+achter+de+laptop+200x200.jpg
Op woensdag 3 juni organiseert de gemeente Albrandswaard een virtuele bijeenkomst voor inwoners van Albrandswaard over de communicatie vanuit de instellingen van Antes en Fivoor (locaties Poortugaal). Vanuit inwoners is meerdere malen bij de gemeente aangegeven dat er behoefte is aan een betere communicatie en informatievoorziening vanuit de instellingen. Dit zowel in algemene zin als specifiek gericht op incidenten. Voor dit laatste is de optie van een alerteringsapp naar voren gebracht. De gemeente Albrandswaard, Fivoor en Antes hebben de afgelopen tijd hierover gesproken en een aantal mogelijkheden op een rij gezet. Op 3 juni wordt bij de inwoners getoetst of deze tegemoetkomen aan de verwachtingen.

 

Inwoners van Albrandswaard zijn van harte uitgenodigd voor de virtuele bijeenkomst op woensdag 3 juni 2020 vanaf 19:30 uur. Wie wil deelnemen, kan zich aanmelden via een mail naar: b.jongerius@albrandswaard.nl.

Voorafgaand aan de bijeenkomst krijgen deelnemers een link waarmee ze toegang krijgen tot de virtuele bijeenkomst. Ook ontvangen zij vooraf informatie over:

  • Welke informatie over Fivoor en Antes is waar te vinden (zoals omwonendenbijeenkomsten, klankbordgroep en bewonerscommissie, websites Fivoor en Antes, open dagen)
  • Communicatie in algemene zin
  • Mogelijkheden voor een alerteringssysteem