Nieuwsberichten Antes

Componence Asset List

16 oktober 2020

regulier-gesprek-vrouw-man.png

Vanaf 20 april zijn Antes en Bavo Europoort samen verder gegaan als Antes. Het doel van het samengaan is dat onze zorg beter wordt doordat we onze kennis en onze behandelmogelijkheden samenbrengen. Ook willen we dat het totale behandelaanbod voor iedereen beschikbaar is.

Dit betekent dat we op sommige plekken zaken veranderen. Teams van oud-Bavo Europoort en oud-Antes zijn vanaf 1 oktober samengevoegd in wijkgerichte ggz-teams (die werken volgens de FACT methodiek) die geïntegreerd aanbod van psychiatrie en verslaving bieden aan mensen met ernstige psychische aandoeningen. Alle wijkgerichte ggz-teams werken lokaal en zijn gekoppeld aan specifieke wijken en regio’s. We werken in de regio’s Rijnmond, Zuid-Hollandse eilanden, Nieuwe Waterweg Noord, Drechtsteden en in Gorinchem. De ggz-teams werken nauw samen met expertiseteams op het gebied van autisme, vroege interventie psychose, verslaving, persoonlijkheidsproblematiek, trauma en stemming. Door deze samenwerking en het wijkoverstijgend aanbod is ons aanbod in alle teams beschikbaar. Onze behandelingen kunnen individueel zijn of in een groep. Ook hebben we deeltijdbehandelingen. Door de wijkgerichte aanpak kunnen we beter samenwerken met lokale partners zoals huisartsen en gemeentelijke wijkteams.

Wat betekent dit voor patiënten?

Patiënten worden op basis van de postcode waar ze wonen ingedeeld in een ggz-team. In alle ggz-teams is ons totale aanbod beschikbaar door samenwerking met de expertiseteams van Antes. Hierdoor kunnen we dus patiënten met complexe problematiek op meerdere vlakken tegelijk helpen. We zoeken ook nadrukkelijk de samenwerking met de familie of naasten van de patiënt en met collega’s die een bijdrage kunnen leveren bij maatschappelijke problemen.

Door deze nieuwe manier van werken willen wij bijdragen aan herstel op alle gebieden: klinisch herstel, persoonlijk herstel en herstel van maatschappelijke rollen van mensen.