Nieuwsberichten Antes

Componence Asset List

12 maart 2020

Regulier_200x200+Zorglocatie+Antes+Poortugaal.jpg

Het terrein van Antes in Poortugaal bestaat ruim honderd jaar. De meeste zorgpanden dateren uit eind jaren 80. Veel van deze panden zijn aan vervanging toe. Daarbij zijn de ontwikkelingen in de zorg de afgelopen jaren enorm hard gegaan en is er vernieuwing nodig.

Antes is een zorgorganisatie die haar patiënten de beste zorg en daarbij behorende huisvesting wil leveren. Om in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de regionale zorgvraag en de wensen en behoefte aan zorg, is vernieuwing van infrastructuur en klinieken voor onze patiënten hard nodig. Dat betekent dat we de komende jaren alle klinische voorzieningen in Poortugaal gaan upgraden en nieuwbouw gaan plegen. Enkele oude panden zijn al gesloopt en er is een nieuwe kliniek gebouwd die in maart 2020 in gebruik genomen wordt. De nieuwbouw van een tweede kliniek wordt nu voorbereid.

Modernisering gebouwen en infrastructuur, nieuwe indeling van het terrein en woningbouwplannen

Door een andere indeling van de zorglocatie en het realiseren van nieuwe klinieken komt er op termijn 15 hectare grond vrij aan de zijde van het dorp. Deze grond heeft Antes niet nodig. Door dit deel van de grond te verkopen, ontstaat de mogelijkheid voor andere partijen om reguliere woningbouw te realiseren, zodat een bruisend woonzorgpark ontstaat. Dit is de ambitie van Antes: ‘We willen het dorp naar het terrein halen’. Het ligt tegen de bestaande woonbuurt aan en dichtbij een fraai groengebied aan de Oude Maas. Bovendien zijn veel mensen in de regio, dus ook in de gemeente Albrandswaard, op zoek naar een nieuwbouwwoning. Onze locatie is daar bij uitstek geschikt voor. Op deze wijze geeft Antes ook uitvoering aan de ambulantiseringsopgave van de rijksoverheid; ambulante capaciteit opbouwen en klinieken afbouwen in de GGZ. De opbrengst zal gebruikt worden om de verouderde infrastructuur op het terrein te vernieuwen, zoals elektriciteitskabels, riolering en wegen. Antes is geen projectontwikkelaar. Wij gaan dus niet zelf ontwikkelen en bouwen.

Bewezen succesvol

Veel oude GGZ-instellingsterreinen en ook die van Parnassia Groep zijn de afgelopen jaren getransformeerd van afgesloten GGZ-terreinen naar levendige woon/zorg/leefgemeenschappen met mooie resultaten tot gevolg. Dat willen we graag ook in Poortugaal realiseren. De tijd dat patiënten in de bossen of in de duinen werden ‘weggestopt’, ligt gelukkig verder achter ons. Dat betekent dat enerzijds in de steden steeds meer GGZ-voorzieningen in woonwijken worden gerealiseerd en anderzijds dat de voormalige GGZ-terreinen worden getransformeerd.

Wat zijn de plannen precies?

Momenteel is de gemeente aan het bekijken welke vooronderzoeken uitgevoerd moeten worden op het gebied van veiligheid, sociaal-maatschappelijke effecten en verkeerstechnische gevolgen. Voorlopig worden er daarom geen concrete plannen gemaakt.
Bij voortgang van het project gaan we actief omwonenden en andere geïnteresseerden betrekken bij de totstandkoming van de plannen. We zullen hen tegen die tijd vragen om mee te denken over de verdere ontwikkeling van de nieuwe locatie, ongeacht wat de bestemming wordt.