Nieuwsberichten Antes

Componence Asset List

28 april 2020

regulier-yvonne-slee.png

Yvonne Slee, voormalig manager opleidingen bij Antes, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Slee werkte ruim 47 jaar in de ggz, waarvan de laatste dertien jaar bij Antes. Voor ze in 2019 met pensioen ging, was zij werkzaam als manager Antes College en heeft ze actief bijgedragen aan de integratie met de Parnassia Groep Academie (onderdeel van Parnassia Groep).

Hart voor verpleegkunde

Slee heeft zich tijdens haar carrière zeer actief ingezet voor de ontwikkeling en positionering van het vak van verpleegkundige binnen de ggz en de verslavingszorg. In 1973 begon ze als verpleegkundige en vanaf het moment dat ze gediplomeerd verpleegkundige was is ze actief betrokken geweest bij de opleidingen. Bij de start van de nieuwe opleiding tot verpleegkundig specialist was Slee een van de eerste opleiders en zorgde ze voor nationale en internationale verbinding met deze nieuwe beroepsgroep.

De afgelopen jaren was ze verantwoordelijk voor de diverse opleidingen en de bij- en nascholing van onze professionals van de Bouman en later Antes. Ze zocht actief naar mogelijkheden om het onderwijs in de verpleegkunde te vernieuwen en zocht daarbij de samenwerking met mbo- en hbo-opleidingen. Een voorbeeld hiervan is de deeltijdopleiding tot ggz-agoog, die ze in samenwerking met de Hanze Hogeschool heeft ontwikkeld voor medewerkers.

Namens de collega’s van Parnassia Groep: van harte gefeliciteerd, Yvonne, met deze Koninklijke onderscheiding.