Nieuwsberichten Antes

Componence Asset List

15 oktober 2019

regulier_team+Antes+Triage.jpg

Om onze bereikbaarheid en service te verbeteren, heeft Antes per 1 oktober 2019 één centraal telefoonnummer voor alle acute psychiatrische - en verslavingshulpverlening, kortweg APH. Dit nummer is beschikbaar voor alle verwijzers, huisartsen, hulpdiensten, onze patiënten in crisis en hun naasten. Het centrale telefoonnummer is 088 - 358 1500. Dit nummer is 24 uur per dag, 7dagen per week bereikbaar.

Het nummer is al bekend als het nummer van de Crisisdienst Antes. Wanneer er direct hulp nodig is op het gebied van psychiatrie en verslaving, kun je contact opnemen met de crisisdienst. Nieuw is dat patiënten van de Parnassia Groep en hun naasten nu buiten kantoortijden ook op dit nummer terecht kunnen voor acute hulpverlening. Voorheen werd deze functie uitgevoerd door het Meldpunt Crisiscentrum. Binnen kantoortijden blijft de eigen behandelaar het eerste aanspreekpunt voor vragen.

Onder het centrale nummer zijn de Crisisdienst, het Meldpunt GGZ en het Meldpunt Crisiscentrum samengevoegd. De oude nummers die daarvoor in gebruik waren, zijn nu al automatisch doorgeschakeld naar het nieuwe nummer. Vanaf begin 2020 zal ook de SEHP van de locatie Poortugaal aangesloten zijn.

De APH is gevestigd op de Mathenesserlaan 208 te Rotterdam.